22 Tata Steel 2

Continu medewerkers betrekken bij beleid

Behoefte

Tata Steel wil de duurzame inzetbaarheid van medewerkers verhogen. 

Aanpak

Samen met MWM2 heeft Tata Steel een online medewerkersplatform opgezet. Hierin kunnen medewerkers meedenken over onderwerpen als gezondheid & vitaliteit, loopbaanontwikkeling en moderne arbeidsvoorwaarden zoals bijvoorbeeld flexibele werktijden. MWM2 en Tata Steel zetten niet alleen vragenlijsten in maar ook online discussies en polls. Ook reikt Tata Steel op het Platform concrete hulpmiddelen aan die inspelen op duurzame inzetbaarheid en communiceert het er over het beleid en initiatieven die het neemt. 

Inzichten

Tata Steel kan dankzij het platform nu continu medewerkers polsen over duurzame inzetbaarheid. Dat levert concrete inzichten op: waar hebben de medewerkers het meeste aan? Waar is verbetering mogelijk in het dagelijks werk? En bij welke groep precies? 

 

Marcel Dekker van Tata Steel: ‘De kracht van het platform is dat grote groepen medewerkers heel direct betrokken worden bij de ontwikkeling van beleid, en dat ze geïnformeerd worden over de initiatieven die er lopen en de acties die Tata Steel gaat uitzetten.’

DaanVE MG 3474

Meer informatie

Daan van Exel

d.vanexel@mwm2.nl
×

Medewerkersonderzoek

Luisteren naar uw medewerkers is essentieel. Hun collectieve kennis benutten is cruciaal voor de continuïteit en het succes van uw organisatie. MWM2 maakt luisteren naar uw medewerkers mogelijk met innovatieve manieren van medewerkersonderzoek. Wij gebruiken meerdere bronnen, en hebben verschillende methodes: continu of hoog frequent meten, ad hoc, visueel, via een panel of community. We hanteren gevalideerde onderzoeksmodellen en hebben benchmarks om vergelijk te maken met andere organisaties.

Bekijk meer cases en nieuws medewerkersonderzoek

Cases & Nieuws