Banner WhatsApp website 1920x510

Vijf aanbevelingen voor WhatsApp Survey

In september 2021 lanceerden wij een nieuwe dienst genaamd WhatsApp Survey. Hierbij wordt onderzoek via de chatfunctie van WhatsApp op een gebruikersvriendelijke manier uitgevoerd. In de afgelopen zes maanden hebben wij WhatsApp Survey bij veel opdrachtgevers onder de aandacht gebracht. Er was veel enthousiasme voor deze nieuwe, innovatieve onderzoeksmethode waardoor wij een aantal mooie pilotprojecten hebben uitgevoerd. In dit artikel delen wij onze inzichten en onze aanbevelingen om in de toekomst WhatsApp onderzoek uit te voeren.   

Leuk en verfrissend voor jongere doelgroep

In verschillende onderzoeken vroegen we respondenten hoe ze het ervaarden om via WhatsApp aan een onderzoek mee te doen. Uit de antwoorden kwam naar voren dat respondenten enthousiast waren over onderzoek via WhatsApp en dat zij het leuk en verfrissend vonden om op een andere manier mee te doen aan onderzoek. WhatsApp Survey bleek ook aantrekkelijk voor de jongere doelgroep, we konden hen makkelijker bereiken via WhatsApp dan in een online discussie.  

Wat vinden respondenten van WhatsApp Survey?

tabel WhatsApp

  

 

 

 

 

 

  • Het leuk is om te doen – “Leuke, frisse manier deze whatsapp chat
  • Je het snel kan doen – “Het handige van whatsapp is dat ik het heel gemakkelijk even tussendoor kan beantwoorden.”
  • Een laagdrempelige methode is – “Ik vind het laagdrempelig, omdat ik via WhatsApp sneller reageer dan via de mail.”

 

Wat is de verdeling naar leeftijdsgroep bij online discussie versus WhatsApp?

Tabel leeftijd2 

 

 

 

 

Respons hoger via push-notificatie

Een hogere respons zorgt voor een betrouwbaarder resultaat. We hebben dan ook gekeken welke manier van uitnodigen de hoogste respons oplevert. Respondenten zijn hiervoor op drie verschillende manieren uitgenodigd: via de e-mail met een QR code, via een nieuwsbrief met QR code en via een push-notificatie. “Wat hieruit naar voren kwam, is dat de respons via push-notificatie (60%) veel hoger is dan via een e-mail met QR (13%) of via de nieuwsbrief met QR (5%). Dit is niet vreemd, omdat het scannen van een QR-code een extra handeling is die iemand moet ondernemen. En daarmee ook een extra drempel. Toch is de respons daar niet lager dan normaal. Op basis van deze onderzoeken is ons advies om respondenten uit te nodigen via push-notificatie om een zo hoog mogelijke respons te realiseren,” aldus innovatiemanager Tjerk Eilander.

Respondenten geven de voorkeur aan tekstberichten

Onderzoek via WhatsApp biedt de respondent veel meer mogelijkheden. Ze hebben een vrijere inbreng in het geven van antwoorden en dit maakt het onderzoek interactiever dan de traditionele methoden. Interessant is het om te bekijken of er verschil zit in de response als respondenten hun antwoorden via een ‘spraakbericht’ of via ‘tekst’ gaven. Bij een spraakbericht spreekt een respondent een antwoord in (audio-opname). Bij tekst typt een respondent een antwoord.

Hetzelfde onderzoek werd op twee manieren uitgevoerd; bij één versie antwoordden respondenten via een spraakbericht en bij de andere door tekst in te typen. Wat opviel is dat er meer respondenten zijn die bij het inspreken geen antwoord geven (20%). Maar als men wel antwoord geeft dan is dit een uitgebreider antwoord dan bij tekst (gemiddeld 61 i.p.v. 48 tekens bij tekst).

Afhaakpercentages

Daarnaast bekeken we het afhaakpercentage bij verschillende onderzoeken. Wat opvalt is dat bij onderzoek waarbij gebruik is gemaakt van een spraakbericht het afhaakpercentage hoger is (variërend van 20% - 36% bij spraak en 5 - 9% bij tekst).

Voorzichtige conclusie

Tjerk Eilander: ‘Onze voorzichtige conclusie is dat bepaalde doelgroepen nog niet klaar zijn voor antwoord geven via een spraakbericht. Bekend is dat het onder jongeren normaal is om spraakberichten aan elkaar te sturen. Maar andere doelgroepen zijn hier nog niet aan gewend en/of vinden dit minder prettig. Voor hen lijkt dit een barrière om mee te doen aan een onderzoek. Tegelijkertijd is het stellen van teveel tekst (open) vragen waarschijnlijk ook niet de manier. Een aantal respondenten gaf het volgende aan: “Het typen op mijn smartphone is bij 10 vragen onplezierig. Ik stop daarom met deze manier van vragen beantwoorden.”

Ons advies is om de respondent zelf te laten kiezen of ze antwoord geven via tekst of spraak. Dan kunnen ze zelf beslissen hoe zij antwoord geven. Dit zorgt voor de beste respons.

Vijf aanbevelingen voor WhatsApp onderzoeken

Samenvattend adviseren wij het volgende rondom WhatsApp Survey:

  1. Zeer geschikt voor de jongere doelgroep;
  2. Nodig respondenten uit via een pushbericht;
  3. Houd de vragen kort en bondig, ons advies is maximaal 10 vragen;
  4. Wissel af tussen meerkeuze-, tekst (open)-, foto-, spraak (audio)- en video-vragen;
  5. Laat respondenten zelf kiezen of ze via tekst of spraak antwoord willen geven.

 

Vragen of interesse?

Wil je meer informatie hoe je WhatsApp Survey voor jouw organisatie kunt inzetten, een demonstratie zien of direct een project uitvoeren? Neem dan vooral contact op met Tjerk Eilander via t.eilander@mwm2.nl of via 06-4689 8501 (appen mag natuurlijk ook).

Vragen of interesse? Ik vertel je graag meer

Tjerk MG 3421

Tjerk Eilander

Innovatiemanager

t.eilander@mwm2.nl

020 369 9912 of 06 4689 8501

×

Klantbeleving

Door goed naar jouw klanten te luisteren weet je precies wat er speelt bij jouw doelgroep. Hierdoor worden jouw producten en diensten beter afgestemd op de wensen van de klant. Dit leidt tot een optimale klantbeleving en trouwe klanten. MWM2 meet niet alleen tevredenheid, maar ook loyaliteit, NPS en CES waarbij gebruik wordt gemaakt gevalideerde analysemodellen en benchmarks. Wij hanteren diverse kwalitatieve en kwantitatieve technieken waaronder: interactieve workshops, klantsafari’s, focusgroepen en (online) dagboekonderzoek.

Bekijk meer cases en nieuws over klantbeleving

Cases & Nieuws
×

Product & Innovatie

Om ideeën op te doen voor nieuwe producten moet je je eerst volledig onderdompelen in de belevingswereld van de doelgroep. De stem van de klant dient centraal te staan bij het creëren en optimaliseren van nieuwe ideeën & concepten, en bij het selecteren van de meest kansrijke proposities.
MWM2 geeft hier invulling aan met verfrissende, pragmatische en snelle (agile) onderzoeksmethoden, zoals 'Insights Engine', 'Idea Sprint' en 'Concept Scrum'

Cases & Nieuws
×

Kwantitatief Onderzoek

Sommige vraagstukken vragen om een cijfermatige, statistische onderbouwing. Kwantitatief onderzoek wordt ingezet bij vraagstukken die antwoorden nodig hebben in termen van hoeveelheid. De representativiteit en statistische betrouwbaarheid zijn daarbij van belang. Kwantitatief onderzoek bij MWM2 wordt doorgaans online uitgevoerd. MWM2 ontwikkelt relevante, visuele en vooral respondentvriendelijke vragenlijsten die gemakkelijk kunnen worden ingevuld door deelnemers op elk device.

Bekijk meer cases en nieuws over kwantitatief onderzoek

Cases & Nieuws