Header case ABN AMRO Foundation

Media berichten over ‘ongelijke kansen in het onderwijs’

Behoefte

ABN AMRO Foundation heeft als doel het toekomstperspectief van kinderen in achterstandssituaties te vergroten. In mei 2019 organiseerden zij samen met Jeugdeducatiefonds en Stichting Kinderpostzegels het seminar ‘Ongelijke Kansen in het Onderwijs’. MWM2 is gevraagd om de problematiek die basisschoolleraren in achterstandswijken ervaren in kaart te brengen.


Aanpak

MWM2 heeft een online-onderzoek uitgevoerd waarin leerkrachten, intern begeleiders en management zijn gevraagd naar hun ervaringen met problemen bij kinderen op de basisschool. Het was hierbij van belang om zowel scholen uit achterstandswijken als uit reguliere wijken aan bod te laten komen. Ook vonden we het belangrijk om veel ruimte te laten voor open toelichtingen, om zo ook de gevoelens omtrent de problematiek goed te kunnen duiden.


Inzichten

Uit het onderzoek kwam naar voren dat heel het onderwijs knelpunten kent, maar dat leerkrachten op basisscholen in achterstandswijken veel sterker het gevoel hebben dat kinderen geen gelijke kansen hebben. Deze leerkrachten signaleren veel vaker kinderen met problemen in de klas. Dit zorgt voor een hoge belasting en vraagt veel meer van ze dan alleen lesgeven. Er is behoefte aan hulp en een gedifferentieerd beleid van de overheid. Dit zit o.a. in meer budget, kleinere klassen, minder administratie, meer personeel en een inspectie die verder kijkt dan het behalen van Cito resultaten.

De resultaten van het onderzoek zijn gepresenteerd in een PowerPointrapportage en Infographic en zijn breeduit gedeeld op de websites van ABN AMRO, Jeugdeducatiefonds, Stichting Kinderpostzegels en op het seminar. Diverse kranten, nieuwssites en het NOS Journaal hebben er aandacht aan besteed. 

“Als ABN AMRO Foundation zijn we heel blij met de aandacht die we, via het onderzoek, voor de problematiek van scholen in achterstandswijken hebben gekregen. De samenwerking met de onderzoekers van MWM2 was bijzonder prettig. Ze denken goed mee en zorgen dat alles volgens planning verloopt!", aldus Cees Brouwer en Mariëlle Versluis.

Vragen of interesse? Ik vertel je graag meer

Sharon Veltman MWM2 kleur

Sharon Veltman

Senior Research Consultant

S.Veltman@mwm2.nl

06 151 90 994

×

Communicatie & Merk

Marktonderzoek vormt de essentiële basis voor het bouwen van sterke merken. MWM2 biedt een breed scala aan oplossingen op het gebied van campagne- en merkonderzoek. Zo heeft MWM2 bijvoorbeeld de communicatietoets; een volledige pre-test die inzicht levert in boodschap overdracht, waardering, merk en effect. MWM2 heeft ook een eigen UX-lab waar applicaties en websites worden getest.

Bekijk meer cases en nieuws over communicatie en merk

Cases & Nieuws