27 ABN AMRO SANDBOX copy 2

Klantvalidatie in een Agile/scrum omgeving

Behoefte

SANDBOX is een op Agile/Scrum en Design Thinking gebaseerde werkmethode waarbij een multidisciplinair team van specialisten in één dag een verbetering voor klanten realiseert. Onmisbaar onderdeel van de binnen ABN AMRO ontwikkelde SANDBOX-methode is een real-time klantvalidatie, oftewel: is de klant tevreden met de oplossing waar het team aan werkt?

Dit vraagt om razendsnel onderzoek met een strakke voorbereiding. ABN AMRO en MWM2 hebben samen inmiddels de nodige ervaring opgedaan met deze zeer effectieve en daadkrachtige methode

Aanpak

Neem bijvoorbeeld een brief over verzekeringen die jaarlijks aan veel klanten verstuurd wordt. Vanuit klantinzicht besloot ABN AMRO de brief te herzien. Een mooie SANDBOX-opdracht! Ter voorbereiding op de SANDBOX-dag en om de goede aspecten én verbeterkansen van de huidige brief in kaart te brengen liet MWM2 de brief een Communicatietoets (de ‘nulmeting’) ondergaan binnen het klantenpanel van ABN AMRO. MWM2 vertaalde de uitkomsten hiervan naar concrete inzichten voor het SANDBOX-team van ABN AMRO. Een ideaal startpunt voor de dag.

Op de dag zelf ging het SANDBOX-team van specialisten van ABN AMRO met de input van het klantpanel aan de slag. Om 12:30 uur had het team een concept van de herschreven brief af, die de consultant van MWM2 ter validatie voorlegde aan het klantenpanel (de ‘éénmeting’). Binnen 1 uur waren de resultaten beschikbaar: ruim 40 klanten gaven in die tijd hun feedback! Op basis van deze feedback heeft het team de brief nog verder aangescherpt. Om 17:00 uur was de definitieve brief klaar en goedgekeurd en werd het project succesvol afgerond.

Inzichten

ABN AMRO past de SANDBOX-methode voor verschillende Scrum-teams toe en is erg enthousiast over de samenwerking hierin met MWM2. En ook MWM2 ziet de grote toegevoegde waarde van de SANDBOX-methode en is er van overtuigd dat de SANDBOX-aanpak van ABN AMRO een inspiratie kan zijn voor andere bedrijven. 

 

"In de SANDBOX realiseren we verbeteringen in één dag. Klanten zijn daarin onmisbaar. MWM2 maakt dit mogelijk: klanten worden in no-time onderdeel van de verbetering en daarmee de co-creatie tijdens de dag. Ik ben de research consultants van MWM2 erg dankbaar voor hun expertise en feilloze begeleiding hierin". Aldus Arjan Doevendans van ABN AMRO.

Carine

Meer informatie

Carine van Kooten

c.vankooten@mwm2.nl
×

Communicatie & Merk

Marktonderzoek vormt de essentiële basis voor het bouwen van sterke merken. MWM2 biedt een breed scala aan oplossingen op het gebied van campagne- en merkonderzoek. Zo heeft MWM2 bijvoorbeeld de communicatietoets; een volledige pre-test die inzicht levert in boodschap overdracht, waardering, merk en effect. MWM2 heeft ook een eigen UX-lab waar applicaties en websites worden getest.

Bekijk meer cases en nieuws over communicatie en merk

Cases & Nieuws
×

Product & Innovatie

Om te kunnen groeien als organisatie is succesvol innoveren een must. Succesvol innoveren begint bij luisteren naar de klant. MWW2 helpt organisaties bij het gehele innovatietraject, van idee naar concept tot product. Hiervoor zetten wij diverse technieken in waaronder co-creatie, u&a, 'Concept Scrum', prijsonderzoek en producttesting. Onderzoek naar productontwikkeling en innovatie bespaart kosten en vergroot de kans op een succesvolle innovaties.

Bekijk meer cases en nieuws over product en innovatie

Cases & Nieuws