14 ABN speeddaten 2

'Speeddaten' met klanten

Behoefte

Om haar productportefeuille te innoveren organiseerde ABN AMRO een hackathon over hypotheken. Tijdens dit event ontwikkelden acht ABN AMRO-teams elk een eigen productidee. Er was behoefte aan het snel testen van deze ideeën onder de doelgroep. ABN AMRO heeft MWM2 gevraagd hiertoe onderzoek te verrichten.

Aanpak

MWM2 stelde een combineerde aanpak voor van twee onderzoeksfasen. De eerste fase betrof een community-onderzoek waarin de klantbehoefte werden verkend. Door middel van een kwalitatief online onderzoek onder 100 klanten met een ABN AMRO hypotheek werden klantinzichten vergaard.

De tweede fase betrof een face-to-face sessie tijdens het event waarin elk team haar idee toetste met de doelgroep. In speeddates van elk zeven minuten ontmoetten de teams acht klanten. Daarbij stelden zij vragen aan de respondenten aan de hand van een door MWM2 opgestelde checklist.

Inzichten

De eerste fase (community-onderzoek) gaf inzicht in de beleving en behoefte van de doelgroep ten aanzien van hypotheken. Deze klantinzichten gaf de hackathon-teams haakjes bij de ontwikkeling van nieuwe productideeën. In de tweede fase (speeddates) werd duidelijk wat bij elk idee de sterke punten waren, als ook waar de ruimte lag voor optimalisatie.

 

“De Hackathon was een groot succes. Ik heb goede reacties gehoord van mijn opdrachtgevers, mijn collega's die zelf tijdens de speeddates de interviews hebben gedaan en van de respondenten. Dit is zeker voor herhaling vatbaar en is een mooie nieuw 'tool' voor onze toolkit bij het bedienen van onze Agile teams als ze aan het sprinten zijn. Bedankt voor jullie inspanningen!”, aldus een deelnemer.

Vragen of interesse? Ik vertel je graag meer

Klaas

Klaas Kuipers

Expert Productinnovatie- & Agile-onderzoek

k.kuipers@mwm2.nl

020 412 2405

×

Klantbeleving

Door goed naar jouw klanten te luisteren weet je precies wat er speelt bij jouw doelgroep. Hierdoor worden jouw producten en diensten beter afgestemd op de wensen van de klant. Dit leidt tot een optimale klantbeleving en trouwe klanten. MWM2 meet niet alleen tevredenheid, maar ook loyaliteit, NPS en CES waarbij gebruik wordt gemaakt gevalideerde analysemodellen en benchmarks. Wij hanteren diverse kwalitatieve en kwantitatieve technieken waaronder: interactieve workshops, klantsafari’s, focusgroepen en (online) dagboekonderzoek.

Bekijk meer cases en nieuws over klantbeleving

Cases & Nieuws
×

Kwalitatief Onderzoek

Hoe meer gegevens u hebt, des te lastiger is het de rode draad te vinden die alle punten verbindt. Kwalitatief onderzoek is de lijm binnen de data. Het schetst contexten het laat zien wat die data betekenen in de praktijk. Kwalitatief onderzoek biedt houvast bij explorerende vragen over de customer journey, conceptontwikkeling en -toetsing, maar ook inzicht bij verdiepende vragen over o.a. klanttevredenheid, imago en bekendheid. Wij voeren hiertoe diepte-interviews en groepsdiscussies uit op locatie of in ons eigen ‘Customer Journey Lab’.

Bekijk meer cases en nieuws over interviews en groepsdiscussies

Cases & Nieuws
×

Agile-onderzoek

MWM2 is dé onderzoekspartner voor organisaties die agile (willen) werken. MWM2 levert dynamisch, flexibel en razendsnel maatwerk voor al uw agile vraagstukken en klantvalidaties. Bekijk meer cases en nieuws over agile onderzoek.

Cases & Nieuws