19 Alzheimer 2

Impactvollere film dankzij kwalitatief onderzoek

Behoefte

Alzheimer Nederland behartigt de belangen van 270.000 mensen met dementie en hun mantelzorgers. Om zich ervan te verzekeren dat zij zich ook herkennen in het beeld dat wordt geschetst in hun nieuwe informatiefilm, vroeg Alzheimer Nederland MWM2 kwalitatief communicatie-onderzoek te doen in verschillende ontwikkelfases van de korte film die u hieronder kunt bekijken.

Aanpak

In de voorfase van de filmontwikkeling hebben we eerst een concepttest uitgevoerd. Bij deze vorm van kwalitatief communicatie-onderzoek kreeg algemeen Nederlands publiek en mantelzorgers het concept voorgelegd. Tijdens één-op-één interviews werd respondenten gevraagd of de boodschap duidelijk was en hoe de spot op hen overkwam. De resultaten van het onderzoek werden meegenomen in de uiteindelijke productie van de film. Vervolgens is de film opnieuw aan respondenten voorgelegd tijdens een pre-test. Omdat MWM2 ervaring heeft met het houden van interviews met bijzondere doelgroepen konden ook patiënten en een mantelzorger worden betrokken in het onderzoek.

Inzichten

Het was voor Alzheimer Nederland “bijzonder waardevol” om de doelgroep in een vroeg stadium actief te betrekken. Op die manier heeft MWM2 Alzheimer Nederland in staat gesteld om een impactvolle en relevante spot te maken waar ook de achterban zich in vindt.

Vragen of interesse? Ik vertel je graag meer

×

Communicatie & Merk

Marktonderzoek vormt de essentiële basis voor het bouwen van sterke merken. MWM2 biedt een breed scala aan oplossingen op het gebied van campagne- en merkonderzoek. Zo heeft MWM2 bijvoorbeeld de communicatietoets; een volledige pre-test die inzicht levert in boodschap overdracht, waardering, merk en effect. MWM2 heeft ook een eigen UX-lab waar applicaties en websites worden getest.

Bekijk meer cases en nieuws over communicatie en merk

Cases & Nieuws
×

Kwalitatief Onderzoek

Hoe meer gegevens u hebt, des te lastiger is het de rode draad te vinden die alle punten verbindt. Kwalitatief onderzoek is de lijm binnen de data. Het schetst contexten het laat zien wat die data betekenen in de praktijk. Kwalitatief onderzoek biedt houvast bij explorerende vragen over de customer journey, conceptontwikkeling en -toetsing, maar ook inzicht bij verdiepende vragen over o.a. klanttevredenheid, imago en bekendheid. Wij voeren hiertoe diepte-interviews en groepsdiscussies uit op locatie of in ons eigen ‘Customer Journey Lab’.

Bekijk meer cases en nieuws over interviews en groepsdiscussies

Cases & Nieuws