57 ZZPer 2

Houd rekening met de flexibele medewerker

Eind 2016 telde ons land maar liefst 1,8 miljoen medewerkers met een flexibel arbeidscontract en ruim 1 miljoen zzp-ers. Tezamen is dat maar liefst een derde van de beroepsbevolking. Maar hoewel het aandeel vaste medewerkers bij organisaties al jaren dalende is, wordt hier in medewerkerstevredenheidsonderzoeken (MTO) nog onvoldoende op geanticipeerd. Flexibele werknemers zijn vaak een belangrijk onderdeel van organisaties geworden, maar worden doorgaans niet uitgenodigd voor het MTO. Dat zou anders moeten én kunnen.  

Vraag ze ook naar andere zaken

Circa 50% van de vragen die gesteld worden in een regulier MTO zijn vragen waar een flexibele arbeidskracht of zzp-er niets mee kan. Vragen over salaris, de relatie met leidinggevende of carrièremogelijkheden zijn voor hen niet erg relevant. In plaats daarvan zou u een flexibele medewerker veel meer als klant moeten beschouwen. Immers: in de huidige arbeidsmarkt hebben goede flexibele krachten het heft in handen. Als het hen elders beter bevalt zijn ze zo weer weg, met alle nadelen van dien. Stel deze groep daarom vragen die u ook aan uw klanten stelt, bijvoorbeeld over de alternatieven die hij heeft. 

Flexibele krachten hebben veel kennis

Fllexibele medewerkers en zzp-ers hebben vaak geen lang arbeidsverleden bij uw organisatie, maar daarentegen kunnen zij hun ervaring bij uw organisatie wel benchmarken met ervaringen bij andere werkgevers. Deze kennis kunt u gebruiken om uw eigen organisatie beter te maken. Vraag de flexibele medewerker gericht waar hij tegenaan loopt in zijn rol en hoe hij u als opdrachtgever beleeft vergeleken met andere. 

Tevreden ZZP-er is ambassadeur van uw organisatie

Organisaties die veel (specialistische) zzp-ers inhuren zouden meer, en specifieker aandacht moeten besteden aan MTO onder zzp-ers. Goede zzp-ers kunnen namelijk ook voor uw concurrent werken. Maar minstens zo belangrijk is dat zij vaak over een groot netwerk beschikken en daarom van invloed zijn op de reputatie van uw organisatie. Een tevreden zzp-er waar naar geluisterd wordt, kan fungeren als ambassadeur van uw organisatie. Alleen al door een (gericht) MTO geeft u blijk van het belang dat u hecht aan tevreden flexibele medewerkers.  

Vragen of interesse? Ik vertel je graag meer

×

Medewerkersonderzoek

Luisteren naar uw medewerkers is essentieel. Hun collectieve kennis benutten is cruciaal voor het succes van uw organisatie. MWM2 maakt luisteren naar uw medewerkers op een innovatieve manier mogelijk met continu meten, met visueel onderzoek, via een panel of community – of toch een ‘klassiek’ MTO. Een meting die past bij de organisatie van nu en zorgt voor betrokkenheid en relevante feedback.

Bekijk meer cases en nieuws medewerkersonderzoek

Cases & Nieuws