kinderschoenen banner

Hybride aanpak biedt Inzichten voor maatschappelijke discussie

Behoefte

ABN AMRO Foundation wilde een onderzoek laten uitvoeren over armoede onder Nederlandse kinderen als input voor een maatschappelijke discussie. Dit deed zij in samenwerking met Jeugd Educatie Fonds en Stichting Kinderpostzegels. Het onderzoek is uitgevoerd onder leraren en hen is gevraagd hoe zij tegen armoede in de klas aankijken en welke rol zien zij voor de verschillende partijen ziet weggelegd om dit tegen te gaan.

Aanpak

MWM2 stelde een hybride onderzoeksaanpak voor. In een groepsdiscussie met 8 leraren uit het basisonderwijs werd besproken waar de kansen liggen om armoede onder kinderen tegen te gaan. In een online vervolgonderzoek onder 200 leraren werden vervolgens de denkrichtingen uit het kwalitatieve onderzoek aan de leraren voorgelegd en gevraagd naar welke mogelijkheden zij zien om iets aan dit probleem te doen.

Inzichten

Uit het onderzoek kwam naar voren dat het voor leraren buitengewoon lastig is om armoede onder kinderen in de klas überhaupt te herkennen. Het is dus belangrijk om leraren te helpen bij het signaleren van de armoede. De deelnemende leraren gaven dan ook aan behoefte te hebben aan meer kennis en ondersteuning van bijvoorbeeld de gemeente of het wijkteam. Voor hen zelf en hun school zien zij vooral een rol weggelegd als doorverwijzer en in het bieden van een veilige en stimulerende omgeving.  

Vragen of interesse? Ik vertel je graag meer

MelvinVL MG 2783

Melvin van Luit

Operationeel Manager

m.vanluit@crowdtech.com

06 468 98 498

×

Communicatie & Merk

Marktonderzoek vormt de essentiële basis voor het bouwen van sterke merken. MWM2 biedt een breed scala aan oplossingen op het gebied van campagne- en merkonderzoek. Zo heeft MWM2 bijvoorbeeld de communicatietoets; een volledige pre-test die inzicht levert in boodschap overdracht, waardering, merk en effect. MWM2 heeft ook een eigen UX-lab waar applicaties en websites worden getest.

Bekijk meer cases en nieuws over communicatie en merk

Cases & Nieuws
×

Kwantitatief Onderzoek

Sommige vraagstukken vragen om een cijfermatige, statistische onderbouwing. Kwantitatief onderzoek wordt ingezet bij vraagstukken die antwoorden nodig hebben in termen van hoeveelheid. De representativiteit en statistische betrouwbaarheid zijn daarbij van belang. Kwantitatief onderzoek bij MWM2 wordt doorgaans online uitgevoerd. MWM2 ontwikkelt relevante, visuele en vooral respondentvriendelijke vragenlijsten die gemakkelijk kunnen worden ingevuld door deelnemers op elk device.

Bekijk meer cases en nieuws over kwantitatief onderzoek

Cases & Nieuws
×

Kwalitatief Onderzoek

Hoe meer gegevens u hebt, des te lastiger is het de rode draad te vinden die alle punten verbindt. Kwalitatief onderzoek is de lijm binnen de data. Het schetst contexten het laat zien wat die data betekenen in de praktijk. Kwalitatief onderzoek biedt houvast bij explorerende vragen over de customer journey, conceptontwikkeling en -toetsing, maar ook inzicht bij verdiepende vragen over o.a. klanttevredenheid, imago en bekendheid. Wij voeren hiertoe diepte-interviews en groepsdiscussies uit op locatie of in ons eigen ‘Customer Journey Lab’.

Bekijk meer cases en nieuws over interviews en groepsdiscussies

Cases & Nieuws