Header case Slagharen

Hybride onderzoeksaanpak bij ontwikkeling nieuwe attracties

Behoefte

Om meer bezoekers te trekken wil Attractiepark Slagharen een nieuwe attractie ontwikkelen. Om in kaart te brengen hoe de attractie een zo breed mogelijke doelgroep kan aanspreken, heeft Slagharen door MWM2 onderzoek laten uitvoeren.

Aanpak

MWM2 adviseerde te luisteren naar de mening van zowel de huidige bezoekers als potentiele bezoekers in Nederland en Duitsland. Daarbij kozen we voor een hybride aanpak vanwege het brede vraagstuk. Die aanpak zag er als volgt uit:

  1. Focusgroepen met een huiswerkopdracht ter voorbereiding: als eerste stap hebben we bij de doelgroep ideeën opgehaald over hun ideale attractie. Door de ideeën spontaan op te vragen konden we bepalen in welke richting de wensen en behoeften van de doelgroep lagen. Door middel van een huiswerkopdracht (waar kinderen mochten tekenen hoe hun favoriete attractie eruitziet) en focusgroepen met ouders, konden we niet alleen de ideeën opdoen, maar hier ook duiding aan geven. Zo konden we het ‘hoe’ en ‘waarom’ achterhalen.

  2. Idea sprint: vervolgens zijn in een creatieve sessie alle ideeën gebundeld en vertaald naar realistische attracties. Deze doorvertaling maakte het mogelijk om een aantal concept-attracties te visualiseren en voor te leggen aan een bredere doelgroep.

  3. Online vragenlijst: als laatste stap hebben we de concept-attracties getest onder huidige en potentiele bezoekers, zowel in het Duits als in het Nederlands. De kwantitatieve fase was nodig voor een cijfermatige onderbouwing en om na te gaan of de concept-attracties breed gedragen worden onder de (potentiele) doelgroep.


Inzichten

Uit de kwalitatieve fase leerden we welke wensen al in lijn lagen met de ideeën van Slagharen, en waar ruimte voor aanvulling was. Uit het kwantitatieve onderzoek leerde Slagharen over de verschillen in wensen tussen doelgroepen, de voorkeursconcepten en de kansen om hier verbeteringen in aan te brengen.

De resultaten van de verschillende onderzoeksmethodes hebben elkaar versterkt. Zo verkregen we een fantasierijke set met ideeën en vertaalden we deze naar concrete voorkeursattracties die aansluiten bij de wensen van de doelgroep. In een eindsessie met Slagharen heeft MWM2 het attractiepark geholpen met een doorvertaling van deze inzichten. Inmiddels heeft Slagharen contact met de attractieontwikkelaars voor verdere ontwikkeling.


Reactie Attractiepark Slagharen

"Wij kijken terug op een zeer plezierige samenwerking met de bruisende teamleden van MWM2. De doelstellingen zijn helder vertaald en de respondent werd bij het gehele onderzoek centraal gesteld. Zowel tijdens de kwalitatieve- als kwantitatieve fase was er veel aandacht voor de voorbereiding. Hierdoor hebben wij de beste onderzoekdata verkregen, die wij goed kunnen inzetten in de doorvertaling naar het nieuwe masterplan voor Attractie- & Vakantiepark Slagharen", aldus Jo-Ann Venema – Commercieel Directeur.

Vragen of interesse? Ik vertel je graag meer

×

Product & Innovatie

Om ideeën op te doen voor nieuwe producten moet je je eerst volledig onderdompelen in de belevingswereld van de doelgroep. De stem van de klant dient centraal te staan bij het creëren en optimaliseren van nieuwe ideeën & concepten, en bij het selecteren van de meest kansrijke proposities.
MWM2 geeft hier invulling aan met verfrissende, pragmatische en snelle (agile) onderzoeksmethoden, zoals 'Insights Engine', 'Idea Sprint' en 'Concept Scrum'

Cases & Nieuws
×

Kwantitatief Onderzoek

Sommige vraagstukken vragen om een cijfermatige, statistische onderbouwing. Kwantitatief onderzoek wordt ingezet bij vraagstukken die antwoorden nodig hebben in termen van hoeveelheid. De representativiteit en statistische betrouwbaarheid zijn daarbij van belang. Kwantitatief onderzoek bij MWM2 wordt doorgaans online uitgevoerd. MWM2 ontwikkelt relevante, visuele en vooral respondentvriendelijke vragenlijsten die gemakkelijk kunnen worden ingevuld door deelnemers op elk device.

Bekijk meer cases en nieuws over kwantitatief onderzoek

Cases & Nieuws
×

Kwalitatief Onderzoek

Hoe meer gegevens u hebt, des te lastiger is het de rode draad te vinden die alle punten verbindt. Kwalitatief onderzoek is de lijm binnen de data. Het schetst contexten het laat zien wat die data betekenen in de praktijk. Kwalitatief onderzoek biedt houvast bij explorerende vragen over de customer journey, conceptontwikkeling en -toetsing, maar ook inzicht bij verdiepende vragen over o.a. klanttevredenheid, imago en bekendheid. Wij voeren hiertoe diepte-interviews en groepsdiscussies uit op locatie of in ons eigen ‘Customer Journey Lab’.

Bekijk meer cases en nieuws over interviews en groepsdiscussies

Cases & Nieuws