Header Company Analytics

Met MWM2 van 'Big Data' naar 'Big Decisions'

Vrijwel iedere organisatie heeft een schat aan data liggen. Vaak veel meer dan menigeen denkt. Denk bijvoorbeeld aan data uit jouw CRM, maar bijvoorbeeld ook aan klantkaartdata of zelfs transcripten van opgenomen gesprekken met klanten.

Big data is hot, maar lang niet alle organisaties gebruiken deze data optimaal. Data-analisten zijn ijzersterk in het analyseren, maar doorgaans minder goed in het interpreteren van de data en het maken van een doorvertaling naar concrete inzichten en kansen voor de business.


Van ‘big data’ naar ‘big insights’

MWM2 Company Analytics maakt deze vertaalslag wél, omdat wij data-analyse combineren met marktonderzoek. Onze data specialisten in ons eigen MWM2 Datalab signaleren kansen en halen de (eerste) inzichten op. Maar daar stopt het bij ons niet, want vervolgens gaan onze marktonderzoekers met de data aan de slag om te verklaren waarom er iets gebeurt en ondervragen ze de bron van deze data (in de regel uw klant). Zo kunnen wij bijvoorbeeld achterhalen waarom jouw organisatie (onder een specifieke doelgroep) een hoge retentiegraad heeft, of een verklaring vinden voor de opbouw van jouw klantendatabase. Waarom trekt jouw organisatie een bepaald type klanten aan en waarom anderen niet?


In vier stappen naar een strategisch advies

Om jouw organisatie te helpen aan een concreet advies, gaan wij heel pragmatisch te werk. Onze aanpak bestaat uit vier stappen:

Stap 1: Datascan
We onderzoeken wat voor data er binnen jouw organisatie beschikbaar is en vormen hypothesen en stellen een analyseplan op.

Stap 2: Data-analyse
Vervolgens gaan we met de data aan de slag en analyseren jouw data door middel van verschillende technieken, het best passend bij jouw data en het analyseplan.

Stap 3: Verdiepend onderzoek
Via verdiepend onderzoek vinden we een verklaring voor de uitkomsten uit de data-analyse. MWM2 beschikt over vrijwel iedere vorm van marktonderzoek die we hiervoor kunnen inzetten. Denk bijvoorbeeld aan face-to-face interviews of een aanvullend kwantitatief onderzoek.

Stap 4: Advies
Vervolgens verwerken we alle relevante inzichten uit de data-analyse en het verdiepende onderzoek in een managementrapportage. Daarin geven we concrete adviezen over vervolgstappen die uw organisatie kan nemen en waar voor jou de grootste of beste kansen liggen.


Wat levert het jou concreet op?

Met MWM2 Company Analytics haal je concreet meer uit jouw data. 

  • Het stelt je in staat om jouw communicatie aan te passen of gerichter in te zetten;
  • Het geeft je concrete handvatten om jouw customer service te verbeteren;
  • Het geeft je adviezen over hoe je jouw ‘churn rate’ kunt verlagen en retentie kunt verhogen;
  • We geven jou inzichten en adviezen om jouw cross- en up-sell strategie aan te passen of te verbeteren.

Vragen of interesse? Ik vertel je graag meer

Tjerk MG 3421

Tjerk Eilander

Innovatiemanager

t.eilander@mwm2.nl

020 369 9912 of 06 4689 8501

×

Open & Social Data

Berichten op Twitter, Facebook, online discussies en reviews geven organisaties belangrijke inzichten in trends en ontwikkelingen. Ze bepalen steeds meer de merkreputatie, loyaliteit van merken en aankoop van producten en diensten. Het vinden, selecteren en analyseren van kwaliteitsdata & vertalen naar waardevolle en bruikbare inzichten is een vak; ons vak. MWM2 biedt daarom meerdere oplossingen om optimaal van deze data gebruik te maken en deze te koppelen aan inzichten uit andere databronnen.

Bekijk meer cases en nieuws over research open & sociale data

Cases & Nieuws
×

Bedrijfsdata

Organisaties hebben in hun systemen (zoals in hun CRM) zelf vaak grote hoeveelheden waardevolle klantdata. Denk bijvoorbeeld aan data over het aankoopgedrag en productgebruik. MWM2 hanteert diverse analysetechnieken om deze data te gebruiken en te koppelen aan onderzoeksdata. Door deze bronnen te combineren kunt u beter inzichten verkrijgen in o.a. de loyaliteit van uw klant.

Bekijk meer cases en nieuws over company data

Cases & Nieuws
×

Onderzoeksdata

MWM2 gebruikt de meest geavanceerde onderzoeksmethoden en -technieken om inzichten te verkrijgen. Wij genereren die data aan de hand van surveys en op basis van o.a. acces- & klantenpanels en communities. Om goede data te genereren stelt MWM2 de respondent centraal. Alles is er bij ons op gericht om de respondent een optimale beleving te presenteren: mobiel, intuïtief en visueel.

Bekijk meer cases en nieuws over research data

Cases & Nieuws
×

Data enrichment

Data verrijken is het rijker en waardevoller maken van je klantdata. Het zorgt dus voor rijkere profielen van klanten wat leidt tot vele voordelen.

Cases & Nieuws
×

Database marketing

Door meer gebruik te maken van database marketing kun je jouw klanten een gerichter aanbod doen dat aansluit bij hun wensen een behoeften. We maken jouw databases op orde en vullen het aan.

Cases & Nieuws