03 Brandweer new 2

MWM2 helpt Brandweer meer risicogericht te werken

Behoefte

De Brandweer Kennemerland wilde een prioritering aanbrengen in hun controlewerkzaamheden. Veiligheidsregio’s besteden een groot gedeelte van hun tijd aan het controleren van gebouwen op de brandveiligheid. Om vooraf een goede risicoanalyse te kunnen maken én gebouweigenaren bewuster te maken van de noodzaak om brandpreventie maatregelen te nemen, heeft MWM2 de brandweer Kennemerland geholpen een ‘Online Zelfcontrole Brandveiligheid’ te bouwen.   

Aanpak

Aan de hand van een checklist op hun mobiele telefoon of tablet kunnen gebouweigenaren in de gemeenten Haarlemmermeer, Haarlem, Bloemendaal, Zandvoort en Heemstede nu voor een groot deel zelf controleren of hun pand voldoet aan brandveiligheidsvoorschriften. In de online enquête krijgen zij vragen over onderwerpen als de aanwezigheid van brandblussers en rookmelders, vluchtroutes en nooduitgangen en beheer en onderhoud van brandveiligheidsinstallaties. De brandweer blijft de meer specialistische controles doen.  

Inzichten

Op basis van de ingevulde enquêtes kan de brandweer een goede inschatting maken van de brand(on)veiligheid van een gebouw en besluiten welke gebouwen op korte termijn geïnspecteerd moeten worden. 

“De meeste ondernemers bij wie we controleren hebben hun zaken prima op orde. Een bezoek van de brandweer kost tijd en is een verstoring van de dagelijkse werkzaamheden. We maken het de ondernemers nu gemakkelijker. Zij krijgen voortaan per mail een checklist en hebben veertien dagen de tijd om die in te vullen op een moment dat het hen het beste schikt”.
- Karl Stüsgen van de Brandweer

Vragen of interesse? Ik vertel je graag meer

Joost Korse web

Joost Korse

j.korse@crowdtech.com

+31204120812

×

Product & Innovatie

Om ideeën op te doen voor nieuwe producten moet je je eerst volledig onderdompelen in de belevingswereld van de doelgroep. De stem van de klant dient centraal te staan bij het creëren en optimaliseren van nieuwe ideeën & concepten, en bij het selecteren van de meest kansrijke proposities.
MWM2 geeft hier invulling aan met verfrissende, pragmatische en snelle (agile) onderzoeksmethoden, zoals 'Insights Engine', 'Idea Sprint' en 'Concept Scrum'

Cases & Nieuws
×

Crowdtech Technologie

MWM2’s technologie stelt organisaties in staat om nog beter, en op intuïtieve en veelzijdige manier te luisteren naar hun klanten. Het behelst zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek. Wij gebruiken niet alleen hoogwaardige technologie om data te verzamelen, te ordenen en te presenteren, maar ontwikkelen deze ook zelf. Ons team van specialisten is continu bezig met nieuwe innovaties en verbeterde toepassingen van onze eigen technologie.

Bekijk meer cases en nieuws over technologie

Cases & Nieuws
×

Data enrichment

Data verrijken is het rijker en waardevoller maken van je klantdata. Het zorgt dus voor rijkere profielen van klanten wat leidt tot vele voordelen.

Cases & Nieuws