New header Quickscan

Snel, effectief & toegankelijk communicatie-onderzoek

In deze tijd waarin we overladen worden door informatie is het goed overbrengen van uw boodschap een enorme uitdaging. 

Hoe werkt de Communicatie Quickscan?

We gaan uit van de drie belangrijkste eigenschappen die een communicatie-uiting moet bezitten: het moet overtuigend zijn, het moet gewaardeerd worden en het moet effect hebben. Daarom onderzoeken we:

  • De communicatiekracht: komt de boodschap over en weet de uiting de aandacht te vangen?
  • Waardering: hoe waarderen de ontvangers de uiting en waar zien zij verbeterpunten?
  • Effect: wat is het effect op de gedragsintentie van de ontvanger?

De hotspotvraag

Een belangrijk onderdeel van de MWM2 Communicatie Quickscan is de hotspotvraag. Dit geeft de respondent de mogelijkheid om zoveel mogelijk (ongestuurd) feedback te geven op de uiting. De respondent kan in de uiting duimpjes plakken bij onderdelen die hij wel of niet aansprekend vindt en daarbij direct een uitleg of onderbouwing geven. Dit biedt zowel kwantitatieve (namelijk: welke onderdelen worden het meest en minst gewaardeerd) als kwalitatieve inzichten (waarom vindt men dat?).

Binnen zeven dagen rapportage met verbeterpunten

De naam zegt het al: de Communicatie Quickscan is een razendsnelle methode om uw communicatie-uitingen te testen en daarom ideaal voor organisaties die agile werken. 
Binnen zeven dagen na aanlevering van de materialen, en nadat één van onze gespecialiseerde consultants het veldwerk geanalyseerd heeft, ontvangt u de resultaten in een handzame rapportage, die bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Overkoepelende conclusies
  • Tips voor optimalisatie van uw uiting
  • De gemeten communicatiekracht
  • De waardering (inclusief een heatmap van de hotspotvraag)
  • Het effect van uw uiting

Vragen of interesse? Ik vertel je graag meer

Saskia MG 2289

Saskia de Bruijn

Expert Communicatie Onderzoek

s.debruijn@mwm2.nl

020 369 9964

×

Communicatie & Merk

Marktonderzoek vormt de essentiële basis voor het bouwen van sterke merken. MWM2 biedt een breed scala aan oplossingen op het gebied van campagne- en merkonderzoek. Zo heeft MWM2 bijvoorbeeld de communicatietoets; een volledige pre-test die inzicht levert in boodschap overdracht, waardering, merk en effect. MWM2 heeft ook een eigen UX-lab waar applicaties en websites worden getest.

Bekijk meer cases en nieuws over communicatie en merk

Cases & Nieuws
×

Kwantitatief Onderzoek

Sommige vraagstukken vragen om een cijfermatige, statistische onderbouwing. Kwantitatief onderzoek wordt ingezet bij vraagstukken die antwoorden nodig hebben in termen van hoeveelheid. De representativiteit en statistische betrouwbaarheid zijn daarbij van belang. Kwantitatief onderzoek bij MWM2 wordt doorgaans online uitgevoerd. MWM2 ontwikkelt relevante, visuele en vooral respondentvriendelijke vragenlijsten die gemakkelijk kunnen worden ingevuld door deelnemers op elk device.

Bekijk meer cases en nieuws over kwantitatief onderzoek

Cases & Nieuws
×

Kwalitatief Onderzoek

Hoe meer gegevens u hebt, des te lastiger is het de rode draad te vinden die alle punten verbindt. Kwalitatief onderzoek is de lijm binnen de data. Het schetst contexten het laat zien wat die data betekenen in de praktijk. Kwalitatief onderzoek biedt houvast bij explorerende vragen over de customer journey, conceptontwikkeling en -toetsing, maar ook inzicht bij verdiepende vragen over o.a. klanttevredenheid, imago en bekendheid. Wij voeren hiertoe diepte-interviews en groepsdiscussies uit op locatie of in ons eigen ‘Customer Journey Lab’.

Bekijk meer cases en nieuws over interviews en groepsdiscussies

Cases & Nieuws