05 Inburgeringsonderwijs 2

Onderzoek leidt tot concrete actie minister

Behoefte

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken wilde weten hoe het gesteld is met het inburgeringsonderwijs in Nederland. Bovendien wilde het Ministerie inzicht in de verbeterpunten die deze betrokkenen voor het inburgeringsonderwijs hebben.

Aanpak

Het onderzoek van MWM2 bestond uit een kwantitatief deel onder 221 taaldocenten en een kwalitatief deel waarin interviews zijn gehouden met de taaldocenten, vrijwilligers en academici.

Inzichten

Het onderzoek leverde zeer concrete tips en aanbevelingen over o.a. de kwaliteit van de lesmethoden en de informatievoorziening. In een brief aan de Tweede Kamer ging Minister Asscher in op de uitkomsten uit het MWM2-onderzoek en beloofde hij hier concreet actie op te ondernemen.   

Vragen of interesse? Ik vertel je graag meer

Tjerk MG 3421

Tjerk Eilander

Innovatiemanager

t.eilander@mwm2.nl

020 369 9912 of 06 4689 8501

×

Kwantitatief Onderzoek

Sommige vraagstukken vragen om een cijfermatige, statistische onderbouwing. Kwantitatief onderzoek wordt ingezet bij vraagstukken die antwoorden nodig hebben in termen van hoeveelheid. De representativiteit en statistische betrouwbaarheid zijn daarbij van belang. Kwantitatief onderzoek bij MWM2 wordt doorgaans online uitgevoerd. MWM2 ontwikkelt relevante, visuele en vooral respondentvriendelijke vragenlijsten die gemakkelijk kunnen worden ingevuld door deelnemers op elk device.

Bekijk meer cases en nieuws over kwantitatief onderzoek

Cases & Nieuws
×

Kwalitatief Onderzoek

Hoe meer gegevens u hebt, des te lastiger is het de rode draad te vinden die alle punten verbindt. Kwalitatief onderzoek is de lijm binnen de data. Het schetst contexten het laat zien wat die data betekenen in de praktijk. Kwalitatief onderzoek biedt houvast bij explorerende vragen over de customer journey, conceptontwikkeling en -toetsing, maar ook inzicht bij verdiepende vragen over o.a. klanttevredenheid, imago en bekendheid. Wij voeren hiertoe diepte-interviews en groepsdiscussies uit op locatie of in ons eigen ‘Customer Journey Lab’.

Bekijk meer cases en nieuws over interviews en groepsdiscussies

Cases & Nieuws