Zonnepanelen huis thumb2

Multidisciplinair onderzoek naar complexiteit energietransitie

Behoefte

Feenstra (de landelijke expert op het gebied van verwarming, CV-ketel onderhoud, ventilatie en zonnepanelen) wilde inzichten in de associaties, drijfveren, behoeften en drempels van consumenten rondom de transitie naar duurzame energie.

Aanpak

MWM2 stelde een multidisciplinaire aanpak voor. Een kwalitatief vooronderzoek bracht in kaart hoe consumenten praten over dit onderwerp. De resultaten uit dit onderzoek werden gebruikt voor een kwantitatief onderzoek naar de 'stand van de markt'. Dit gaf Feenstra inzicht in hoeverre de gemiddelde Nederlander klaar is voor de energietransitie, waarmee ook verschillen tussen groepen, zoals huurders en kopers in kaart zijn gebracht.

Inzichten

Het gecombineerde kwali-/kwanti-onderzoek gaf een goed beeld van de complexiteit van de energietransitie. Met name als het gaat om de kennis van consumenten blijkt er nog een wereld te winnen zijn. Consumenten zijn slechts van enkele energiebesparende maatregelen op de hoogte en schatten de kosten van grote ingrepen om de CO2-uitstoot tegen te gaan veelal te laag in.


Vragen of interesse? Ik vertel je graag meer

Valerie MG 2794

Valerie Vieira

Manager Onderzoek & Sales

v.vieira@mwm2.nl

020 369 9953

×

Kwantitatief Onderzoek

Sommige vraagstukken vragen om een cijfermatige, statistische onderbouwing. Kwantitatief onderzoek wordt ingezet bij vraagstukken die antwoorden nodig hebben in termen van hoeveelheid. De representativiteit en statistische betrouwbaarheid zijn daarbij van belang. Kwantitatief onderzoek bij MWM2 wordt doorgaans online uitgevoerd. MWM2 ontwikkelt relevante, visuele en vooral respondentvriendelijke vragenlijsten die gemakkelijk kunnen worden ingevuld door deelnemers op elk device.

Bekijk meer cases en nieuws over kwantitatief onderzoek

Cases & Nieuws
×

Kwalitatief Onderzoek

Hoe meer gegevens u hebt, des te lastiger is het de rode draad te vinden die alle punten verbindt. Kwalitatief onderzoek is de lijm binnen de data. Het schetst contexten het laat zien wat die data betekenen in de praktijk. Kwalitatief onderzoek biedt houvast bij explorerende vragen over de customer journey, conceptontwikkeling en -toetsing, maar ook inzicht bij verdiepende vragen over o.a. klanttevredenheid, imago en bekendheid. Wij voeren hiertoe diepte-interviews en groepsdiscussies uit op locatie of in ons eigen ‘Customer Journey Lab’.

Bekijk meer cases en nieuws over interviews en groepsdiscussies

Cases & Nieuws