header Fudura

Inzicht in klantbeleving grootzakelijk energieverbruik

Behoefte

Fudura is een partner voor grootzakelijk energieverbruik. Dagelijks worden duizenden ondernemingen geholpen met de verbetering en verduurzaming van hun energieprestaties door het bieden van verbruiksinzicht en het faciliteren van een energie-infrastructuur.

Fudura krijgt van haar klanten al grote waardering, maar de organisatie wil haar klanten nóg beter gaan bedienen. Een klantbelevingsonderzoek moet Fudura leren waar zij precies in moeten investeren om optimaal aan te sluiten op de behoeften en verwachtingen van haar klanten.


Aanpak

Fudura zelf had al een klantreis opgesteld, dat het proces beschrijft van oriëntatie tot aankoop. Die klantreis hebben we in video- en telefonische interviews voorgelegd aan verschillende typen klanten. Door deze vooraf opgestelde klantreis te vergelijken met de reis zoals deze door de klant ervaren wordt, hebben we aannames kunnen toetsen en behoeftes van de klant verder in kaart kunnen brengen.


Inzichten

Zo blijkt uit onze gesprekken bijvoorbeeld dat de klant zelf maar enkele stappen van de uitgebreide klantreis identificeert. Hieruit valt dan ook de conclusie te trekken dat dit de belangrijke stappen zijn waar Fudura het verschil kan maken. Door hierin te investeren kan Fudura de klanttevredenheid verhogen.

In onze rapportage hebben we de klantperspectieven aan de hand van een drietal verhalen van klanten opgetekend. Deze verhalen illustreren de positieve aspecten die behouden moeten worden alsmede de kansen die er voor Fudura liggen. Deze verhalen doen de opgehaalde inzichten tot leven komen, waardoor het klantperspectief nog beter verankerd wordt binnen de organisatie. Het verhaal van de klant blijft hiermee voortleven en dient als inspiratiebron voor toekomstige optimalisaties. The story continues…

"MWM2 denkt ongedwongen mee, houdt zich aan de afspraken en de communicatie verloopt soepel. Daarnaast is de eindrapportage helder en biedt het duidelijke inzichten waar wij direct mee aan de slag kunnen. Kortom, een zeer prettig en ervaren bureau om mee samen te werken", aldus Lise Lotte Vermeulen, marketeer bij Fudura.

Vragen of interesse? Ik vertel je graag meer

Heleen

Heleen Weijer

Research Consultant Kwalitatief

H.Weijer@mwm2.nl

020 412 24 05

×

Klantbeleving

Door goed naar jouw klanten te luisteren weet je precies wat er speelt bij jouw doelgroep. Hierdoor worden jouw producten en diensten beter afgestemd op de wensen van de klant. Dit leidt tot een optimale klantbeleving en trouwe klanten. MWM2 meet niet alleen tevredenheid, maar ook loyaliteit, NPS en CES waarbij gebruik wordt gemaakt gevalideerde analysemodellen en benchmarks. Wij hanteren diverse kwalitatieve en kwantitatieve technieken waaronder: interactieve workshops, klantsafari’s, focusgroepen en (online) dagboekonderzoek.

Bekijk meer cases en nieuws over klantbeleving

Cases & Nieuws
×

Kwalitatief Onderzoek

Hoe meer gegevens u hebt, des te lastiger is het de rode draad te vinden die alle punten verbindt. Kwalitatief onderzoek is de lijm binnen de data. Het schetst contexten het laat zien wat die data betekenen in de praktijk. Kwalitatief onderzoek biedt houvast bij explorerende vragen over de customer journey, conceptontwikkeling en -toetsing, maar ook inzicht bij verdiepende vragen over o.a. klanttevredenheid, imago en bekendheid. Wij voeren hiertoe diepte-interviews en groepsdiscussies uit op locatie of in ons eigen ‘Customer Journey Lab’.

Bekijk meer cases en nieuws over interviews en groepsdiscussies

Cases & Nieuws
×

UX-onderzoek

Het wordt steeds belangrijker om digitale producten op continue basis te optimaliseren en bij te blijven met de snelle ontwikkelingen op de markt. UX onderzoek is nodig om te achterhalen wat hun behoefte en ervaring is. MWM2 biedt uiteenlopende methoden en technieken om uw website en/of mobiele applicaties te onderzoeken. Wij werken met zowel kwantitatieve als kwalitatieve methoden en zien kansen voor vernieuwing in elke fase van het onderzoekstraject: van concept tot design, van prototype tot website die al live staat.

Bekijk meer cases en nieuws over UX-onderzoek

Cases & Nieuws
×

Customer Journey Mapping

Cases & Nieuws