UX onderzoek op locatie def

Fysiek of online kwalitatief onderzoek?

Je hoort het steeds meer, de toekomst van het kwalitatieve onderzoek is hybride. Wij geloven in de kracht van zowel fysiek als online kwalitatief onderzoek. Al voor corona zetten wij video-interviews in om lastig te bereiken doelgroepen zoals werkende ouders te bereiken. Hier gaan we ook zeker mee door. De ene methode is niet per definitie beter dan de andere, online en fysiek dienen ieder een ander doel. 

Wanneer zetten wij online kwalitatief onderzoek in? 

  • Om drukbezette respondenten te bereiken omdat ze vanaf iedere locatie gemakkelijk mee kunnen doen;   
  • Om op een kostenefficiënte manier respondenten uit het hele land te betrekken.  


En we kiezen bewust voor fysiek kwalitatief onderzoek als: 

  • Het gaat om bijzondere doelgroepen en het extra belangrijk is om een veilige sfeer te creëren; 
  • Voor focusgroepen om een optimale dynamiek tussen respondenten te krijgen; 
  • Als we veel stimulusmateriaal hebben om voor te leggen.  


En dan zien we ook nog veel mogelijkheden in het combineren van online en fysiek onderzoek. Bijvoorbeeld door 1 dag fysieke interviews te houden met korte lijntjes met onze live meekijkende opdrachtgever. De andere dag houden we video-interviews met respondenten uit andere delen van het land. De mogelijkheden zijn eindeloos!  

Vragen of interesse? Ik vertel je graag meer

Inge kleur2

Inge Sjobbema

Teammanager Kwalitatief & UX

I.Sjobbema@mwm2.nl

020 36 999 55

×

Kwalitatief Onderzoek

Hoe meer gegevens u hebt, des te lastiger is het de rode draad te vinden die alle punten verbindt. Kwalitatief onderzoek is de lijm binnen de data. Het schetst contexten het laat zien wat die data betekenen in de praktijk. Kwalitatief onderzoek biedt houvast bij explorerende vragen over de customer journey, conceptontwikkeling en -toetsing, maar ook inzicht bij verdiepende vragen over o.a. klanttevredenheid, imago en bekendheid. Wij voeren hiertoe diepte-interviews en groepsdiscussies uit op locatie of in ons eigen ‘Customer Journey Lab’.

Bekijk meer cases en nieuws over interviews en groepsdiscussies

Cases & Nieuws