14 Gemeente 2

Meer inzichten leiden tot betere sociale wijkteams

Behoefte

Sinds 2015 zijn Gemeenten verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Een groot deel van deze zorgtaken wordt uitgevoerd door sociale wijkteams, jeugdteams en CJG-teams. Het is voor gemeenten belangrijk om te weten hoe de ondersteuning door deze teams wordt ervaren en kan worden verbeterd. 

Aanpak

Bewoners kregen per e-mail of brief een uitnodiging om een korte vragenlijst in te vullen. Deze kon altijd en overal worden ingevuld, bijvoorbeeld bij het wijkteam op een tablet of via www.ervaringmetwijkteam.nl. Bewoners die niet online konden of wilden reageren, konden een schriftelijke vragenlijst invullen of er werd telefonisch contact met hen opgenomen.

Inzichten

Het onderzoek gaf Gemeenten, sociale (wijk)teams, jeugdteams en CJG-teams inzicht in de kwaliteit van de ondersteuning en liet hen zien waar verbeteringen mogelijk zijn en waar zij tot concrete actie(s) over kunnen gaan. Deze inzichten zijn essentieel voor verdere verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening van sociale (wijk)teams of jeugdteams.

 

Vragen of interesse? Ik vertel je graag meer

Tjerk MG 3421

Tjerk Eilander

Innovatiemanager

t.eilander@mwm2.nl

020 369 9912 of 06 4689 8501

×

Kwantitatief Onderzoek

Sommige vraagstukken vragen om een cijfermatige, statistische onderbouwing. Kwantitatief onderzoek wordt ingezet bij vraagstukken die antwoorden nodig hebben in termen van hoeveelheid. De representativiteit en statistische betrouwbaarheid zijn daarbij van belang. Kwantitatief onderzoek bij MWM2 wordt doorgaans online uitgevoerd. MWM2 ontwikkelt relevante, visuele en vooral respondentvriendelijke vragenlijsten die gemakkelijk kunnen worden ingevuld door deelnemers op elk device.

Bekijk meer cases en nieuws over kwantitatief onderzoek

Cases & Nieuws