27 Crisis goede doelen 2

Crisis heeft geen effect op donaties

MWM2 onderzocht in tijdens de crisis in 2013 het donatiegedrag van de Nederlander. Hiervoor ondervroegen wij 500 Nederlanders via een online enquête. Uit ons onderzoek blijkt dat de crisis geen effect had op het donatiegedrag van de Nederlander. Charitatieve instellingen (o.a. goede doelen) ontvingen even veel geld via collectes, giften, donaties, etc. als in voorgaande jaren.

Conclusies

De belangrijkste conclusies uit de enquête zijn

- 6,6 miljoen huishoudens (van totaal 7,5 miljoen) hebben gedoneerd
- 88% van de Nederlanders heeft gedoneerd
- Het totale bedrag dat gedoneerd werd bedroeg € 1.37 miljard
- Per huishouden werd er gemiddeld € 207,- aan goede doelen geschonken
- Daarvan ging € 111,- naar gezondheidszorg, € 48,- naar ontwikkelingshulp, € 40,- naar natuur-, milieu- en dierenbelangen en € 8,- naar sport, welzijn en cultuur.

Vragen of interesse? Ik vertel je graag meer

×

Kwantitatief Onderzoek

Sommige vraagstukken vragen om een cijfermatige, statistische onderbouwing. Kwantitatief onderzoek wordt ingezet bij vraagstukken die antwoorden nodig hebben in termen van hoeveelheid. De representativiteit en statistische betrouwbaarheid zijn daarbij van belang. Kwantitatief onderzoek bij MWM2 wordt doorgaans online uitgevoerd. MWM2 ontwikkelt relevante, visuele en vooral respondentvriendelijke vragenlijsten die gemakkelijk kunnen worden ingevuld door deelnemers op elk device.

Bekijk meer cases en nieuws over kwantitatief onderzoek

Cases & Nieuws