greenwashing artikel2

Waarom greenwashing volgens jongeren een absolute no-go is

Een op de vier Gen Z’ers stopt met het kopen van producten bij organisaties die zich bezighouden met Greenwashing

In een wereld waar duurzaamheid steeds meer een essentiële waarde is geworden, kunnen groene beloften soms een schaduwzijde hebben. Dit fenomeen kent een naam: greenwashing. Greenwashing betekent het opzettelijk verspreiden van onjuiste of misleidende claims over duurzame activiteiten van een bedrijf of organisatie. Om de perceptie van greenwashing te begrijpen en de gevolgen ervan voor organisaties te onderzoeken, heeft MWM2 de mening van jongeren gevraagd met haar Gen Z Panel. Hoe kijken zij aan tegen organisaties die aan greenwashing doen? En wat zijn de gevolgen hiervan voor organisaties?

 

De impact van Greenwashing

Het onderzoek onthult dat één op de drie Gen Z'ers bekend is met de term ‘greenwashing’. En dit is opmerkelijk. Het feit dat zoveel jongeren zich bewust zijn van greenwashing, ondanks het feit dat de term nog vrij jong is, wijst erop dat dit een kwestie is die hen sterk bezighoudt.
We onderzochten de directe gevolgen voor bedrijven die zich schuldig maken aan Greenwashing. In ons onderzoek geeft 26% aan te stoppen met het kopen van producten/diensten bij bedrijven die aan greenwashing doen. Dit benadrukt hoe sterk dergelijke praktijken de verkoop en reputatie bij Gen Z kunnen beïnvloeden Naast de sales van organisaties, werd ook benadrukt dat de reputatie schade kan oplopen:
“Direct mee stoppen. Het is gewoon fout en als je reputatie eenmaal verpest is, krijg je dat nooit meer rechtgetrokken.”

 

Eerlijkheid en transparantie key in communicatiestrategie

Resultaten uit het onderzoek tonen aan hoe belangrijk jongeren eerlijkheid en transparantie vinden. Ook als je als organisatie nog niet geheel duurzaam bent, kun je nog steeds jongeren aan je organisatie binden en behouden als klant. Gewoonweg door te communiceren over de stappen die je onderneemt, hoe klein ze ook mogen zijn. Eerlijkheid duurt immers het langst, zoals ook een respondent uit het onderzoek opmerkte:
"Door eerlijk te zijn en toe te geven dat dingen nog niet 'perfect' zijn, is er een grote kans dat mensen respect voor je tonen en je willen helpen vernieuwen en verbeteren. In de lange termijn zal dit zeker je imago daadwerkelijk verbeteren.’’

 

De weg naar duurzaamheid

Wat kunnen bedrijven volgens jongeren écht doen om positief bij te dragen aan het klimaat? MWM2 heeft haar Gen Z Panel een belangrijke vraag gesteld en verschillende duurzame activiteiten voorgelegd. Hieruit kwamen twee activiteiten naar voren die Gen Z het belangrijkst vindt.

48% koos voor het verminderen van CO2-uitstoot en het gebruik van hernieuwbare energie

Het streven naar koolstofneutraliteit en het minimaliseren van de ecologische impact heeft directe gevolgen voor het creëren van een leefbare toekomst voor Gen Z en de generaties daarna. Een actieve overgang naar zonne- en windenergie draagt ook bij aan een duurzamere en schonere wereld waarin deze generatie wil leven.

23% koos voor het stimuleren van recycling en het minimaliseren van afval

Het ondersteunen en bevorderen van recyclinginspanningen resulteert in een schonere planeet met minder afval. Innovatieve benaderingen voor afvalbeheer en -vermindering dragen bij aan een duurzamere toekomst waarin jongeren willen leven.

Heb je een interessant vraagstuk in gedachten dat je graag aan het Gen Z-panel wilt voorleggen? Laat het ons weten en we helpen je graag!

Vragen of interesse? Ik vertel je graag meer

Ellen Magermans kleur2

Ellen Magermans

Research Consultant

e.magermans@mwm2.nl

×

Communicatie & Merk

Marktonderzoek vormt de essentiële basis voor het bouwen van sterke merken. MWM2 biedt een breed scala aan oplossingen op het gebied van campagne- en merkonderzoek. Zo heeft MWM2 bijvoorbeeld de communicatietoets; een volledige pre-test die inzicht levert in boodschap overdracht, waardering, merk en effect. MWM2 heeft ook een eigen UX-lab waar applicaties en websites worden getest.

Bekijk meer cases en nieuws over communicatie en merk

Cases & Nieuws
×

Kwalitatief Onderzoek

Hoe meer gegevens u hebt, des te lastiger is het de rode draad te vinden die alle punten verbindt. Kwalitatief onderzoek is de lijm binnen de data. Het schetst contexten het laat zien wat die data betekenen in de praktijk. Kwalitatief onderzoek biedt houvast bij explorerende vragen over de customer journey, conceptontwikkeling en -toetsing, maar ook inzicht bij verdiepende vragen over o.a. klanttevredenheid, imago en bekendheid. Wij voeren hiertoe diepte-interviews en groepsdiscussies uit op locatie of in ons eigen ‘Customer Journey Lab’.

Bekijk meer cases en nieuws over interviews en groepsdiscussies

Cases & Nieuws