HappyPancake header

Diepe inzichten dragen bij aan versterking marktpositie

Behoefte

HappyPancake is een Zweeds datingplatform dat sinds een jaar actief is in Nederland. HappyPancake wilde weten hoe Nederlanders tegen het platform aan kijken. Wat is hun gebruikservaring (UX) van de app en website van HappyPancake? Wat vinden zij überhaupt belangrijk bij de keuze voor een dating platform, en hoe past HappyPancake hierin? Tot slot wilde HappyPancake ook weten hoe zij ervoor kan zorgen dat men zich aanmeldt en vervolgens ook actief blijft op het platform.

Aanpak

Dit brede vraagstuk vraagt om een brede aanpak en daarom stelden wij een multidisciplinaire onderzoeksopzet voor. We gingen stap voor stap te werk en maakten daarbij gebruik van een combinatie van onderzoeksoplossingen.

  1. Verkennende gesprekken. We begonnen met 5 verkennende gesprekken met (ex-)gebruikers van HappyPancake. Met hen hebben we de markt in kaart gebracht en konden we leren over de behoeften van gebruikers. De interviews gaven ons inzichten in de ervaringen met HappyPancake en online dating in het algemeen. 

  2. Online vragenlijst. Met behulp van onze eigen Crowdtech survey tool hebben we vervolgens een survey uitgezet onder zowel (ex-)gebruikers van HappyPancake als een landelijk representatieve steekproef. Dit kwantitatief onderzoek resulteerde in cijfermatig onderbouwde inzichten over (o.a.) de bekendheid en het imago van het platform. Ook kregen we meer generieke inzichten in de markt van dating-apps.

  3. Kwalitatieve User Experience (UX) sessies. Tot slot hebben we in ons eigen UX-Lab met 12 gebruikers, potentiële gebruikers en voormalige gebruikers van HappyPancake gesproken. Deze gesprekken gaven ons inzichten in de spontane behoeften ten aanzien van online dating platforms en de gevoelens van gebruikers. Daarnaast legden we respondenten de website en/of app voor, waarbij respondenten hun mening konden geven over het gebruik van het platform. Met onze eye-tracking technologie konden onze gespecialiseerde UX-consultants én enkele vertegenwoordigers van HappyPancake nauwlettend volgen waar respondenten naar keken.


Inzichten

Door onze aanpak hebben we HappyPancake voorzien van rijke inzichten. Variërend van inzichten in de bekendheid, het imago en positionering van HappyPancake tot een doelgroepanalyse en het in kaart brengen van de wensen en behoeften vanuit de markt. In een helder en geïntegreerd rapport hebben we HappyPancake bovendien ook concrete verbeterpunten ten aanzien van de website en app gegeven. De resultaten van de verschillende onderzoeksmethodes versterkten elkaar en zorgden voor meer duiding.

“It was truly an engaging and eye-opening experience and I was impressed by the professionalism and analytical thinking by the MWM2 team. We acquired some vital information through this process.”, aldus Jonas Eriksson, Chief Marketing Officer bij HappyPancake

Vragen of interesse? Ik vertel je graag meer

×

Product & Innovatie

Om ideeën op te doen voor nieuwe producten moet je je eerst volledig onderdompelen in de belevingswereld van de doelgroep. De stem van de klant dient centraal te staan bij het creëren en optimaliseren van nieuwe ideeën & concepten, en bij het selecteren van de meest kansrijke proposities.
MWM2 geeft hier invulling aan met verfrissende, pragmatische en snelle (agile) onderzoeksmethoden, zoals 'Insights Engine', 'Idea Sprint' en 'Concept Scrum'

Cases & Nieuws
×

UX-onderzoek

Het wordt steeds belangrijker om digitale producten op continue basis te optimaliseren en bij te blijven met de snelle ontwikkelingen op de markt. UX onderzoek is nodig om te achterhalen wat hun behoefte en ervaring is. MWM2 biedt uiteenlopende methoden en technieken om uw website en/of mobiele applicaties te onderzoeken. Wij werken met zowel kwantitatieve als kwalitatieve methoden en zien kansen voor vernieuwing in elke fase van het onderzoekstraject: van concept tot design, van prototype tot website die al live staat.

Bekijk meer cases en nieuws over UX-onderzoek

Cases & Nieuws
×

Kwantitatief Onderzoek

Sommige vraagstukken vragen om een cijfermatige, statistische onderbouwing. Kwantitatief onderzoek wordt ingezet bij vraagstukken die antwoorden nodig hebben in termen van hoeveelheid. De representativiteit en statistische betrouwbaarheid zijn daarbij van belang. Kwantitatief onderzoek bij MWM2 wordt doorgaans online uitgevoerd. MWM2 ontwikkelt relevante, visuele en vooral respondentvriendelijke vragenlijsten die gemakkelijk kunnen worden ingevuld door deelnemers op elk device.

Bekijk meer cases en nieuws over kwantitatief onderzoek

Cases & Nieuws