Phone call dimensions

MWM2 Dimensions

Hoe verkrijg je rijkere inzichten met kwantitatief onderzoek?

Door voorafgaand óf na afloop van kwantitatief onderzoek met respondenten in gesprek te gaan verkrijg je nieuwe, waardevollere inzichten. Door echt te luisteren leer je de motivaties en het gezicht achter de data kennen. Met MWM2 Dimensions worden er telefonische deep dive interviews gehouden met vijf tot tien personen uit de doelgroep. Deze gesprekken voeren MWM2 onderzoekers zelf uit, zodat ze hier ook gelijk met het onderzoek op kunnen anticiperen. MWM2 Dimensions wordt op twee niveaus ingezet bij kwantitatief onderzoek: voorafgaand aan het onderzoek of na afloop.

Vóór het onderzoek: het optimaliseren van de vragenlijst
Door ervaringsdeskundigen aan het woord te laten tijdens deze explorerende voorfase, wordt een complete vragenlijst verkregen waarbij niets over het hoofd wordt gezien. Dankzij doorvraagtechnieken komen expliciete en impliciete motieven, wensen, behoeften en gedragingen aan de oppervlakte. Deze input wordt in de vragenlijst verwerkt. Ook worden tijdens het gesprek reeds ontwikkelde vragen getoetst op praktische werkzaamheid.

Na afloop van het onderzoek: inzoomen op inzichten 
Dimensions inzetten na afloop van het kwantitatieve onderzoek zorgt voor meer verdieping op bepaalde vraagstukken. De MWM2 onderzoeker neemt telefonisch contact op met respondenten die interessante en relevante antwoorden hebben gegeven. We gaan hier dieper in op het hoe en waarom van de antwoorden die de respondent heeft gegeven. Dit geeft een extra laag en rijkere duiding aan de kwantitatieve resultaten. Ook worden meer illustrerende citaten verkregen.

Vragen of interesse? Ik vertel je graag meer

lex mwm2

Lex de Witt

Senior Research Consultant

l.dewitt@mwm2.nl

020 369 9901

×

Product & Innovatie

Om ideeën op te doen voor nieuwe producten moet je je eerst volledig onderdompelen in de belevingswereld van de doelgroep. De stem van de klant dient centraal te staan bij het creëren en optimaliseren van nieuwe ideeën & concepten, en bij het selecteren van de meest kansrijke proposities.
MWM2 geeft hier invulling aan met verfrissende, pragmatische en snelle (agile) onderzoeksmethoden, zoals 'Insights Engine', 'Idea Sprint' en 'Concept Scrum'

Cases & Nieuws
×

Kwantitatief Onderzoek

Sommige vraagstukken vragen om een cijfermatige, statistische onderbouwing. Kwantitatief onderzoek wordt ingezet bij vraagstukken die antwoorden nodig hebben in termen van hoeveelheid. De representativiteit en statistische betrouwbaarheid zijn daarbij van belang. Kwantitatief onderzoek bij MWM2 wordt doorgaans online uitgevoerd. MWM2 ontwikkelt relevante, visuele en vooral respondentvriendelijke vragenlijsten die gemakkelijk kunnen worden ingevuld door deelnemers op elk device.

Bekijk meer cases en nieuws over kwantitatief onderzoek

Cases & Nieuws