26 IDT 4

Hoge respons dankzij visueel onderzoek

Behoefte

ID&T wil op regelmatige basis in contact staan met haar doelgroep, de (hard) danceliefhebbers. Eerdere initiatieven hadden onvoldoende aansluiting bij de doelgroep hetgeen resulteerde in steeds lagere respons op enquêtes. 

Aanpak

Om onderzoeken beter te laten aansluiten bij de belevingswereld van de festivalbezoekers is veel nadruk gelegd op het relevant maken van de surveys, daarnaast moest de enquête bondiger en meer visueel van opzet. MWM2 heeft daarom ID&T haar product Visual Insights geadviseerd. Visual Insights maakt het mogelijk om korte, intuïtieve en visueel aantrekkelijke vragenlijsten voor te leggen. Daarnaast maakt het de vragenlijst relevant voor iedereen: respondenten kunnen zelf kiezen over welk onderwerp zij iets kwijt willen. Bijvoorbeeld over het eten & drinken of over duurzaamheid.

Inzichten

De aanpak van MWM2 zorgde voor een veel hogere respons. ID&T kreeg daarnaast goede, rijke inzichten over waar bezoekers tevreden over zijn en op welke punten ID&T zich nog kan verbeteren. Deze verbeterpunten waren goed onderbouwd omdat menig respondent van de optie gebruik maakte om zijn mening toe te lichten.    

Vragen of interesse? Ik vertel je graag meer

×

Klantbeleving

Door goed naar jouw klanten te luisteren weet je precies wat er speelt bij jouw doelgroep. Hierdoor worden jouw producten en diensten beter afgestemd op de wensen van de klant. Dit leidt tot een optimale klantbeleving en trouwe klanten. MWM2 meet niet alleen tevredenheid, maar ook loyaliteit, NPS en CES waarbij gebruik wordt gemaakt gevalideerde analysemodellen en benchmarks. Wij hanteren diverse kwalitatieve en kwantitatieve technieken waaronder: interactieve workshops, klantsafari’s, focusgroepen en (online) dagboekonderzoek.

Bekijk meer cases en nieuws over klantbeleving

Cases & Nieuws
×

Kwantitatief Onderzoek

Sommige vraagstukken vragen om een cijfermatige, statistische onderbouwing. Kwantitatief onderzoek wordt ingezet bij vraagstukken die antwoorden nodig hebben in termen van hoeveelheid. De representativiteit en statistische betrouwbaarheid zijn daarbij van belang. Kwantitatief onderzoek bij MWM2 wordt doorgaans online uitgevoerd. MWM2 ontwikkelt relevante, visuele en vooral respondentvriendelijke vragenlijsten die gemakkelijk kunnen worden ingevuld door deelnemers op elk device.

Bekijk meer cases en nieuws over kwantitatief onderzoek

Cases & Nieuws