26 IDT 4

Hoge respons dankzij visueel onderzoek

Behoefte

ID&T wil op regelmatige basis in contact staan met haar doelgroep, de (hard) danceliefhebbers. Eerdere initiatieven hadden onvoldoende aansluiting bij de doelgroep hetgeen resulteerde in steeds lagere respons op enquêtes. 

Aanpak

Om onderzoeken beter te laten aansluiten bij de belevingswereld van de festivalbezoekers is veel nadruk gelegd op het relevant maken van de surveys, daarnaast moest de enquête bondiger en meer visueel van opzet. MWM2 heeft daarom ID&T haar product Visual Insights geadviseerd. Visual Insights maakt het mogelijk om korte, intuïtieve en visueel aantrekkelijke vragenlijsten voor te leggen. Daarnaast maakt het de vragenlijst relevant voor iedereen: respondenten kunnen zelf kiezen over welk onderwerp zij iets kwijt willen. Bijvoorbeeld over het eten & drinken of over duurzaamheid.

Inzichten

De aanpak van MWM2 zorgde voor een veel hogere respons. ID&T kreeg daarnaast goede, rijke inzichten over waar bezoekers tevreden over zijn en op welke punten ID&T zich nog kan verbeteren. Deze verbeterpunten waren goed onderbouwd omdat menig respondent van de optie gebruik maakte om zijn mening toe te lichten.    

Vragen of interesse? Ik vertel u graag meer

Manon MG 2136

Manon Wiegman

Expert Klantbeleving

m.wiegman@mwm2.nl

020 369 9902

×

Klantbeleving

Door goed naar uw klanten te luisteren weet u precies wat er speelt bij uw doelgroep. Hierdoor worden uw producten en diensten beter afgestemd op de wensen van de klant. Dit leidt tot een optimale klantbeleving en trouwe klanten. MWM2 meet niet alleen tevredenheid, maar ook loyaliteit, NPS en CES waarbij gebruik wordt gemaakt gevalideerde analysemodellen en benchmarks. Wij hanteren diverse kwalitatieve en kwantitatieve technieken waaronder: interactieve workshops, klantsafari’s, focusgroepen en (online) dagboekonderzoek.

Bekijk meer cases en nieuws over klantbeleving

Cases & Nieuws
×

Mobile & Visual Insights


MWM2 innoveert continu en investeert o.a. in research via mobiele technologie zoals onderzoek via WhatsApp, facebook en apps van opdrachtgevers. Ook maken we exclusief gebruik van toegewijde mobiele panels waarmee klanten op een laagdrempelige wijze uitgenodigd worden voor zowel kwantitatief onderzoek als online discussies. In alles wat wij doen stellen wij de respondent centraal. Daarom houden wij onze onderzoeken kort, visueel en respondentvriendelijk. Eén van de technieken die we hiervoor toepassen is ‘Visual Insights’. Bij Visual Insights geven klanten aan de hand van visuele cues alleen feedback over onderwerpen die er voor hen echt toe doen.

Bekijk meer cases en nieuws over ‘Mobile en Visual Insights’

Cases & Nieuws