Header Holland casino case

De doelgroep op het juiste moment én plaats bereiken

Behoefte

Nederland, en Amsterdam in het bijzonder, kent een explosieve groei van het aantal buitenlandse toeristen. Holland Casino wilde daarom inzicht krijgen in hoeverre buitenlandse toeristen in Nederland de Holland Casino’s kennen en willen bezoeken. Met deze data hoopt Holland Casino de buitenlandse bezoeker beter te begrijpen en hiermee beter te kunnen inspelen op de behoeften van deze doelgroep en zo de toerist ook beter te kunnen bereiken.

Aanpak

MWM2 zocht de doelgroep op daar waar deze zich bevindt: in het hoogseizoen op drukke toeristische plekken in Amsterdam, zoals in de rij bij het Anne Frankhuis en rond de musea op het Museumplein. De buitenlandse bezoekers werden aan de hand van een Engelstalige vragenlijst face-to-face ondervraagd door onze interviewers. Doordat we de interviews afnamen met een tablet werd de data real time geüpload in onze Crowdtech onderzoekstool en konden de resultaten live en voortschrijdend worden gevolgd door zowel research consultants van MWM2 als onze opdrachtgever.

Iedere toerist van 24 jaar en ouder mocht meedoen aan het onderzoek. De bereidheid om deel te nemen was groot: toeristen vonden het leuk om de interviewers te woord te staan en vonden het onderwerp interessant. Dit heeft geresulteerd in (n=)277 gesprekken en een sterk gemengde steekproef als het gaat om nationaliteiten. Variërend van Engelsen, Duitsers, Fransen en Belgen tot Russen, Chinezen, Koreanen, VAE’ers, Qatari, Argentijnen, Amerikanen, Zuid-Afrikanen, Egyptenaren en Australiërs.

Inzichten

Het onderzoek leverde een schat aan data op waarmee we Holland Casino hebben kunnen adviseren over op wie zij zich kunnen richten, via welke kanalen en op welke wijze. De inzichten die het onderzoek hebben opgeleverd helpen Holland Casino haar communicatie richting buitenlandse bezoekers aan te scherpen en gerichter in te kunnen zetten.

Vragen of interesse? Ik vertel je graag meer

lex mwm2

Lex de Witt

Senior Research Consultant

l.dewitt@mwm2.nl

020 369 9901

×

Kwalitatief Onderzoek

Hoe meer gegevens u hebt, des te lastiger is het de rode draad te vinden die alle punten verbindt. Kwalitatief onderzoek is de lijm binnen de data. Het schetst contexten het laat zien wat die data betekenen in de praktijk. Kwalitatief onderzoek biedt houvast bij explorerende vragen over de customer journey, conceptontwikkeling en -toetsing, maar ook inzicht bij verdiepende vragen over o.a. klanttevredenheid, imago en bekendheid. Wij voeren hiertoe diepte-interviews en groepsdiscussies uit op locatie of in ons eigen ‘Customer Journey Lab’.

Bekijk meer cases en nieuws over interviews en groepsdiscussies

Cases & Nieuws
×

Communicatie & Merk

Marktonderzoek vormt de essentiële basis voor het bouwen van sterke merken. MWM2 biedt een breed scala aan oplossingen op het gebied van campagne- en merkonderzoek. Zo heeft MWM2 bijvoorbeeld de communicatietoets; een volledige pre-test die inzicht levert in boodschap overdracht, waardering, merk en effect. MWM2 heeft ook een eigen UX-lab waar applicaties en websites worden getest.

Bekijk meer cases en nieuws over communicatie en merk

Cases & Nieuws