43 rendement MTO 2

Haal meer rendement uit uw medewerkersonderzoek

Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) wordt vaak gezien als interessant en leuk, maar over het effect is twijfel. Wat heb je er aan, wat kan je er mee? MWM2 is ervan overtuigd dat MTO effectief kan zijn als het voldoet aan een paar basisvoorwaarden.

Zorg voor draagvlak

Het is ten eerste heel belangrijk dat bij medewerkers en managers draagvlak is voor het MTO. Zij moeten het onderzoek zelf, en de manier waarop het wordt gedaan, zoveel mogelijk steunen. Anders is de wil om echt aan de slag te gaan met de resultaten vaak beperkt. 

Focus, korter en vaker

Ten tweede moet het voor iedereen van hoog tot laag in de organisatie duidelijk zijn wat de belangrijkste uitkomsten zijn en wat je daarmee kunt doen. Geen ellenlange rapporten zonder focus, maar gerichte bruikbare verbeterpunten. Daarnaast is het belangrijk om vaker te meten. Bijvoorbeeld 2 a 3 keer per jaar, maar dan wel korte onderzoeken.

Doe iets met de input

Ten slotte (misschien wel het belangrijkste): volg het onderzoek op! Geef de teams de vrijheid om -binnen hun invloedssfeer- oplossingen in gang te zetten, maar laat ze vervolgens niet zweven. Houd bij wat er gebeurt, blijf met ze in dialoog. Ook belangrijk: laat zien dat je als senior management stappen zet; er zijn altijd wel dingen die je op dat niveau kunt oppakken, vaak op korte termijn. Laat zien wat je doet met de input van de medewerkers. 

Wat levert het dan op?

Als u aan deze basisvoorwaarden voldoet levert een goed uitgevoerd MTO u veel op, zoals:

  • Inzicht in de beleving van het werken bij de organisatie
  • Een duidelijk beeld van de betrokkenheid en bevlogenheid bij medewerkers
  • Precies in beeld welke concrete verbeteringen het meeste opleveren
  • Betrokken, enthousiaste medewerkers en een sterkere organisatie

 

 

Vragen of interesse? Ik vertel je graag meer

×

Medewerkersonderzoek

Luisteren naar uw medewerkers is essentieel. Hun collectieve kennis benutten is cruciaal voor het succes van uw organisatie. MWM2 maakt luisteren naar uw medewerkers op een innovatieve manier mogelijk met continu meten, met visueel onderzoek, via een panel of community – of toch een ‘klassiek’ MTO. Een meting die past bij de organisatie van nu en zorgt voor betrokkenheid en relevante feedback.

Bekijk meer cases en nieuws medewerkersonderzoek

Cases & Nieuws