Header hybride web

Ontdek de kracht van hybride onderzoek

Onze opdrachtgevers hebben regelmatig te maken met onderzoeksvragen die deels verkennend en deels toetsend van aard zijn. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als het een complex speelveld met veel verschillende stakeholders betreft. Maar het kan ook een thema zijn waarover nog weinig bekend van is hoe klanten hierover spreken. Of dat de uitkomsten uit een kwantitatief onderzoek verdere invulling en aanscherping nodig hebben.

In deze gevallen maakt MWM2 gebruik van de krachten van beide methoden door een zogenaamde 'hybride aanpak' in te zetten: oftewel een combinatie van kwantitatief met kwalitatief onderzoek. Het vraagstuk is bepalend voor de volgorde waarin deze methoden worden ingezet. 
 

Voordelen van een hybride onderzoeksaanpak

  • Het voorkomt blindspots in kwantitatief onderzoek; 
  • Het leert je waar de klant behoefte aan heeft en op welke manier jouw organisatie hierop kan inspelen;
  • De verhalen van klanten zorgen voor een grotere impact en draagvlak binnen de organisatie;
  • Voor een duurzame strategie en beleid zijn gevalideerde inzichten noodzakelijk.

Meer leren over hybride-onderzoek? 

Lees het interview met Marjolein Eigenfeld (teammanager kwalitatief onderzoek) of bekijk onze cases van Attractiepark Slagharen, ABP of Hivos.

Vragen of interesse? Ik vertel je graag meer

Valerie MG 2794

Valerie Vieira

Manager Onderzoek & Sales

v.vieira@mwm2.nl

020 369 9953

×

Kwantitatief Onderzoek

Sommige vraagstukken vragen om een cijfermatige, statistische onderbouwing. Kwantitatief onderzoek wordt ingezet bij vraagstukken die antwoorden nodig hebben in termen van hoeveelheid. De representativiteit en statistische betrouwbaarheid zijn daarbij van belang. Kwantitatief onderzoek bij MWM2 wordt doorgaans online uitgevoerd. MWM2 ontwikkelt relevante, visuele en vooral respondentvriendelijke vragenlijsten die gemakkelijk kunnen worden ingevuld door deelnemers op elk device.

Bekijk meer cases en nieuws over kwantitatief onderzoek

Cases & Nieuws
×

Kwalitatief Onderzoek

Hoe meer gegevens u hebt, des te lastiger is het de rode draad te vinden die alle punten verbindt. Kwalitatief onderzoek is de lijm binnen de data. Het schetst contexten het laat zien wat die data betekenen in de praktijk. Kwalitatief onderzoek biedt houvast bij explorerende vragen over de customer journey, conceptontwikkeling en -toetsing, maar ook inzicht bij verdiepende vragen over o.a. klanttevredenheid, imago en bekendheid. Wij voeren hiertoe diepte-interviews en groepsdiscussies uit op locatie of in ons eigen ‘Customer Journey Lab’.

Bekijk meer cases en nieuws over interviews en groepsdiscussies

Cases & Nieuws