23 Kadaster 2

Pop-up Community geeft inzichten voor hele organisatie

Behoefte

Het Kadaster heeft veel maatregelen genomen voor vernieuwing en verbetering van haar dienstverlening. Maar hoe ervaren hun klanten dit? Hier wil het Kadaster meer inzicht in, en wel op zo een manier dat het onderzoek zoveel mogelijk impact heeft op haar medewerkers.

Aanpak

Met het Kadaster is besloten om een Pop-up Community op te zetten om zo, gedurende een aantal weken, in een online dialoog te spreken met hun klanten. Medewerkers gaan helpen met de vragen en kunnen meekijken in de Community. Zo wordt enerzijds de ervaring van klanten met betrekking tot nieuwe diensten uitgediept anderzijds worden de medewerkers van het Kadaster nauw betrokken zodat zij de feedback persoonlijk ervaren. 

Voor medewerkers van het Kadaster is het de eerste keer dat zij in aanraking komen met een Klantcommunity. Daarom heeft MWM2 een workshop voor hen opgezet. Hierin werd hen toelichting gegeven over het project en is hen gevraagd welke vragen aan bod moeten komen in de Community. Op basis hiervan heeft MWM2 een Topic Guide (gespreksgids) opgesteld met de belangrijkste thema's en vragen. Een sample panelleden van het Kadaster panel is vervolgens uitgenodigd om te participeren in de tijdelijke Pop-up Community. Zij hebben daar enkele weken deelgenomen aan de online discussies en polls over de innovaties van het Kadaster. Klanten van het Kadaster konden zo op een eenvoudige en leuke manier hun stem laten horen.

Inzichten

Dit Community heeft geleid tot waardevolle feedback op de vernieuwde dienstverlening van het Kadaster. Daarbij zijn medewerkers van het Kadaster zelf nauw betrokken geweest zodat de impact van het onderzoek groot is. Het was voor het Kadaster een heel succesvolle manier om nog directer aan te sluiten bij de wensen van haar doelgroep. 

 

“We vonden het ontzettend knap hoe MWM2 goede vragen stelde en hoe de juiste terugkoppeling aan klanten werd gegeven. De uitkomsten van het onderzoek zijn interessant voor veel verschillende afdelingen van ons. Die afdelingen zijn blij met de input. Mensen die de Pop-up Community gevolgd hebben, vinden de manier van onderzoeken ook erg leuk”, aldus een woordvoerder van Kadaster.

Vragen of interesse? Ik vertel je graag meer

Marie Louise

Marie Louise Klerkx

Teammanager Research Communities

ML.Klerkx@mwm2.nl

020 41 224 05

×

Klantbeleving

Door goed naar uw klanten te luisteren weet u precies wat er speelt bij uw doelgroep. Hierdoor worden uw producten en diensten beter afgestemd op de wensen van de klant. Dit leidt tot een optimale klantbeleving en trouwe klanten. MWM2 meet niet alleen tevredenheid, maar ook loyaliteit, NPS en CES waarbij gebruik wordt gemaakt gevalideerde analysemodellen en benchmarks. Wij hanteren diverse kwalitatieve en kwantitatieve technieken waaronder: interactieve workshops, klantsafari’s, focusgroepen en (online) dagboekonderzoek.

Bekijk meer cases en nieuws over klantbeleving

Cases & Nieuws
×

Panel & Community

Klanten denken graag mee met u mee om uw producten, diensten en communicatie beter te laten aansluiten op hun wensen. Door goed naar uw klanten te luisteren zorgt u voor verbinding en weet u precies wat er speelt bij uw doelgroep. Een ideaal instrument om te luisteren naar uw klanten is een eigen panel of community. MWM2 is marktleider op het gebied van Panels & Communities en weet hoe een Community of Panel moet worden opgezet en gemanaged, zodat een deelnemer zich verbonden voelt en er optimale inzichten worden gegenereerd.

Bekijk meer cases en nieuws over research panels en communities

Cases & Nieuws