Header KvK case

KVK ontwikkelt nieuwe campagne met kwalitatief onderzoek

Behoefte

Kamer van Koophandel (KVK) biedt informatie, voorlichting en ondersteuning aan ondernemers bij de belangrijke thema's op ondernemersgebied. Haar ruime aanbod is niet bij alle ondernemers bekend. KVK wilde met een nieuwe campagne onder de aandacht brengen wat zij kan betekenen voor ondernemers ten tijde van Corona, maar ook daarbuiten.

Aanpak

In een snelkookpan van twee weken is een nieuwe campagne ontwikkeld én geëvalueerd. De doelgroep is vanaf het begin meegenomen. Omdat we toen in de intelligente lockdown zaten, zijn de ondernemers via online focusgroepen geïnterviewd. Dit iteratieve proces bestond uit drie fases. In elke fase is de campagneboodschap steeds verder aangescherpt:

  • Stap 1: Inchecken bij ondernemers. We hebben achterhaald wat er bij ondernemers speelt en hoe het met hen ging in tijden van Corona.
  • Stap 2: Verkennen denkrichtingen campagne. We hebben de eerste ideeën en denkrichtingen voor een campagne voorgelegd en in kaart gebracht welke aspecten het meest aanspreken.
  • Stap 3: Toetsen campagneconcepten. In deze laatste fase zijn de ontwikkelde campagneconcepten voorgelegd. Zo hebben we de belangrijkste nuances in de communicatie blootgelegd. Voor KVK was het toen duidelijk welke richting verder uitgewerkt kon worden.

 

Inzichten

Het onderzoek gaf KVK concrete handvatten om deze campagne én toekomstige communicatie uitingen goed in te richten. De impact en beleving van de corona-realiteit bleek per ondernemer enorm te verschillen. Wel was te zien dat er unaniem behoefte is aan direct toepasbare informatie en diensten met een duidelijke meerwaarde voor de ondernemer. KVK biedt dit, maar het is vooralsnog grotendeels onbekend bij ondernemers. Dit zijn dan ook belangrijke aspecten geworden van de commercial. Benieuwd naar het eindresultaat? Bekijk de TV commercial hier!

screenshot KVK commercial V2

 

“De iteratieve aanpak heeft ontzettend geholpen om de campagne te ontwikkelen. Door de verschillende stappen te doorlopen konden we de campagne steeds verder ontwikkelen en goed laten aansluiten op de houding en behoefte van de ondernemer(s). We hebben intern en van ondernemers veel goede reacties ontvangen op de aanpak en de campagne.” – Claudia Gerner, insight consultant/marktonderzoeker KVK

Vragen of interesse? Ik vertel je graag meer

Inge kleur2

Inge Sjobbema

Teammanager Kwalitatief & UX

I.Sjobbema@mwm2.nl

020 36 999 55

×

Communicatie & Merk

Marktonderzoek vormt de essentiële basis voor het bouwen van sterke merken. MWM2 biedt een breed scala aan oplossingen op het gebied van campagne- en merkonderzoek. Zo heeft MWM2 bijvoorbeeld de communicatietoets; een volledige pre-test die inzicht levert in boodschap overdracht, waardering, merk en effect. MWM2 heeft ook een eigen UX-lab waar applicaties en websites worden getest.

Bekijk meer cases en nieuws over communicatie en merk

Cases & Nieuws
×

Kwalitatief Onderzoek

Hoe meer gegevens u hebt, des te lastiger is het de rode draad te vinden die alle punten verbindt. Kwalitatief onderzoek is de lijm binnen de data. Het schetst contexten het laat zien wat die data betekenen in de praktijk. Kwalitatief onderzoek biedt houvast bij explorerende vragen over de customer journey, conceptontwikkeling en -toetsing, maar ook inzicht bij verdiepende vragen over o.a. klanttevredenheid, imago en bekendheid. Wij voeren hiertoe diepte-interviews en groepsdiscussies uit op locatie of in ons eigen ‘Customer Journey Lab’.

Bekijk meer cases en nieuws over interviews en groepsdiscussies

Cases & Nieuws