Banner minister Adriaansens

Minister Adriaansens aanwezig bij bijeenkomst ondernemerspanel

Hoog bezoek van minister Adriaansens tijdens bijeenkomst ondernemerspanel

Op dinsdag 8 november jl. vond de eerste live bijeenkomst plaats van het ondernemerspanel op het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) in Den Haag.

 

Deze bijeenkomst was door onderzoeksbureau MWM2 en het ministerie van EZK georganiseerd voor de ondernemers die actief zijn in het ondernemerspanel. Ook minister Micky Adriaansens was op deze bijeenkomst aanwezig om vragen van ondernemers te beantwoorden en het belang van het ondernemerspanel te benadrukken. Ze sprak de leden van het panel - allemaal ondernemers - toe over de meerwaarde van het panel: “Het is geweldig dat u er bent, wij werken voor een goed ondernemingsklimaat. Daarvoor hebben we ook u hard nodig om aangesloten te zijn op de praktijk van ondernemers. En dus de goede dingen te doen.”  

 

Sinds 2021 beheert MWM2 in opdracht van ministerie van EZK het ondernemerspanel met daarin 150 ondernemers uit heel Nederland. Het ondernemerspanel heeft als doel inzichten bij ondernemers op te halen ter verbetering en doorontwikkeling van het ondernemings- en vestigingsklimaat van Nederland. In het panel ‘Ondernemersdenkenmee.nl’ gaan ondernemers met elkaar en met het ministerie van EZK in gesprek over onderwerpen waar ondernemers in hun dagelijkse praktijk mee te maken hebben.

 

Vragen of interesse? Ik vertel je graag meer

michiel albrecht

Michiel Albrecht

Teamleider community

m.albrecht@mwm2.nl

+31 625227372

×

Klantbeleving

Door goed naar jouw klanten te luisteren weet je precies wat er speelt bij jouw doelgroep. Hierdoor worden jouw producten en diensten beter afgestemd op de wensen van de klant. Dit leidt tot een optimale klantbeleving en trouwe klanten. MWM2 meet niet alleen tevredenheid, maar ook loyaliteit, NPS en CES waarbij gebruik wordt gemaakt gevalideerde analysemodellen en benchmarks. Wij hanteren diverse kwalitatieve en kwantitatieve technieken waaronder: interactieve workshops, klantsafari’s, focusgroepen en (online) dagboekonderzoek.

Bekijk meer cases en nieuws over klantbeleving

Cases & Nieuws
×

Product & Innovatie

Om ideeën op te doen voor nieuwe producten moet je je eerst volledig onderdompelen in de belevingswereld van de doelgroep. De stem van de klant dient centraal te staan bij het creëren en optimaliseren van nieuwe ideeën & concepten, en bij het selecteren van de meest kansrijke proposities.
MWM2 geeft hier invulling aan met verfrissende, pragmatische en snelle (agile) onderzoeksmethoden, zoals 'Insights Engine', 'Idea Sprint' en 'Concept Scrum'

Cases & Nieuws
×

Kwantitatief Onderzoek

Sommige vraagstukken vragen om een cijfermatige, statistische onderbouwing. Kwantitatief onderzoek wordt ingezet bij vraagstukken die antwoorden nodig hebben in termen van hoeveelheid. De representativiteit en statistische betrouwbaarheid zijn daarbij van belang. Kwantitatief onderzoek bij MWM2 wordt doorgaans online uitgevoerd. MWM2 ontwikkelt relevante, visuele en vooral respondentvriendelijke vragenlijsten die gemakkelijk kunnen worden ingevuld door deelnemers op elk device.

Bekijk meer cases en nieuws over kwantitatief onderzoek

Cases & Nieuws
×

Communicatie & Merk

Marktonderzoek vormt de essentiële basis voor het bouwen van sterke merken. MWM2 biedt een breed scala aan oplossingen op het gebied van campagne- en merkonderzoek. Zo heeft MWM2 bijvoorbeeld de communicatietoets; een volledige pre-test die inzicht levert in boodschap overdracht, waardering, merk en effect. MWM2 heeft ook een eigen UX-lab waar applicaties en websites worden getest.

Bekijk meer cases en nieuws over communicatie en merk

Cases & Nieuws
×

Bedrijfsdata

Organisaties hebben in hun systemen (zoals in hun CRM) zelf vaak grote hoeveelheden waardevolle klantdata. Denk bijvoorbeeld aan data over het aankoopgedrag en productgebruik. MWM2 hanteert diverse analysetechnieken om deze data te gebruiken en te koppelen aan onderzoeksdata. Door deze bronnen te combineren kunt u beter inzichten verkrijgen in o.a. de loyaliteit van uw klant.

Bekijk meer cases en nieuws over company data

Cases & Nieuws