Privacywet 2

MWM2 is klaar voor Europese regelgeving

Op 25 mei treedt de nieuwe Europese wet over gegevensbescherming in werking. Deze Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt aanzienlijk strengere eisen aan de omgang met persoonsgegevens. Hoewel de nieuwe wet over enkele maanden van kracht gaat, voldoet MWM2 al grotendeels aan de nieuwe algemene verordening.

De belangrijkste veranderingen

Nederland kent al een strenge wet gegevensbescherming. Toch verandert er in de nieuwe wet wel het een en ander. In een notendop zijn dit de belangrijkste wijzigingen en aanscherpingen:

 • In het algemeen geldt dat organisaties alleen relevante persoonsgegevens in hun bezit mogen hebben en dat ze deze (op verzoek) sneller moeten verwijderen;
 • Persoonsgegevens moeten beter gedocumenteerd worden;
 • Er worden strengere eisen gesteld aan ICT-systemen en medewerkers die omgaan met persoonsgegevens;
 • Organisaties moeten beter kunnen uitleggen wat ze doen met persoonsgegevens;
 • De boetes bij overtredingen van de nieuwe wet worden aanzienlijk hoger. Dit kan oplopen tot € 20.000.000 of 4% van de omzet.


Uw data is bij MWM2 in veilige handen

MWM2 besteedt continu aandacht aan informatiebeveiliging en privacy. Niet voor niets kiezen grote organisaties (zoals grote financiële organisaties en medische instellingen) mede vanwege de uitstekende informatiebeveiliging voor MWM2. Wij hebben nu al veel maatregelen genomen die volledig voldoen aan de nieuwe wetgeving, zoals:

 • De verwerkersovereenkomsten die wij met onze opdrachtgevers afsluiten zijn al conform de nieuwe wetgeving;
 • MWM2 faciliteert het tijdig verwijderen van persoonsgegevens zodat deze niet langer bewaard blijven dan noodzakelijk;

   

 • Bij elke stap in de ontwikkeling van onze software worden privacyaspecten meegenomen;

 •  

  MWM2 zal bovendien de bewaartermijn van data op onze back-up verkorten van zes maanden naar drie maanden;
 • Onze technische en organisatorische infrastructuur wordt jaarlijkse onderworpen aan strenge audits.


Wij helpen u graag

De komende maanden zullen wij u op de hoogte houden van verdere ontwikkelingen binnen MWM2 met betrekking tot de nieuwe regelgeving. Mocht u vragen hebben over de uitwisseling van data met MWM2 of hoe u de nieuwe wetgeving in uw organisatie kunt implementeren, neem dan gerust contact met ons op.

Wilt u meer weten over de nieuwe wetgeving, kijk dan hier

Vragen of interesse? Ik vertel je graag meer

Christiaan

Christiaan Kiewiet

Security Officer

c.kiewiet@mwm2.nl

020 369 9917

×

Bedrijfsdata

Organisaties hebben in hun systemen (zoals in hun CRM) zelf vaak grote hoeveelheden waardevolle klantdata. Denk bijvoorbeeld aan data over het aankoopgedrag en productgebruik. MWM2 hanteert diverse analysetechnieken om deze data te gebruiken en te koppelen aan onderzoeksdata. Door deze bronnen te combineren kunt u beter inzichten verkrijgen in o.a. de loyaliteit van uw klant.

Bekijk meer cases en nieuws over company data

Cases & Nieuws
×

Onderzoeksdata

MWM2 gebruikt de meest geavanceerde onderzoeksmethoden en -technieken om inzichten te verkrijgen. Wij genereren die data aan de hand van surveys en op basis van o.a. acces- & klantenpanels en communities. Om goede data te genereren stelt MWM2 de respondent centraal. Alles is er bij ons op gericht om de respondent een optimale beleving te presenteren: mobiel, intuïtief en visueel.

Bekijk meer cases en nieuws over research data

Cases & Nieuws
×

Database marketing

Door meer gebruik te maken van database marketing kun je jouw klanten een gerichter aanbod doen dat aansluit bij hun wensen een behoeften. We maken jouw databases op orde en vullen het aan.

Cases & Nieuws