Natuurmonumenten header

Inzicht in de juiste propositie voor potentiële leden

Behoefte

Natuurmonumenten hecht veel waarde aan de aanwas van nieuwe leden. Logisch, want hoe meer leden, hoe beter zij zich sterk kan maken voor de natuur in Nederland. Om in de toekomst nog beter in te spelen op de behoeften van potentiële leden, was er behoefte aan inzichten over het effect van de huidige propositie om nieuwe leden te verwelkomen. Want hoe wordt deze door potentiële leden gewaardeerd? Heeft deze het gewenste effect? En kan deze nog verbeterd worden?

Aanpak

Deze vragen hebben wij met een gecombineerd onderzoek beantwoord. Met behulp van kwalitatief onderzoek zijn allereerst de wensen en behoeften van potentiële leden in kaart gebracht. Zo verkregen wij inzicht in wat potentiële leden belangrijk vinden.

Deze inzichten zijn gebruikt als belangrijke input voor de kwantitatieve fase. Met een stevig kwantitatief onderzoek onderzochten wij het effect van de propositie van Natuurmonumenten in de overweging om lid te worden. Bij dit vraagstuk is de kans op sociaal wenselijke antwoorden vrij groot. Niet iedereen zal willen toegeven dat ledenvoordelen een rol spelen bij het overwegen van een lidmaatschap bij een goed doel. Met een slimme onderzoeksopzet hebben we deze factor weten uit te sluiten en betrouwbare resultaten opgehaald.

Inzichten

Met behulp van dit onderzoek heeft Natuurmonumenten inzicht verkregen in de waardering en het effect van de huidige propositie voor nieuw leden. Daarnaast hebben wij concrete adviezen gegeven voor een verdere optimalisatie van deze propositie. Een helder resultaat waar Natuurmonumenten direct op kan inspelen!

“Van A tot Z hebben we met een combi-team van MWM2 (kwalitatief en kwantitatief) prettig flexibel en inhoudelijk geschakeld. De proactieve werkwijze, tussentijdse inzichten, maar vooral de output is erg waardevol voor Natuurmonumenten om vervolgstappen te zetten”, aldus Femke van Welsenes, Senior Marketeer Werving

Vragen of interesse? Ik vertel je graag meer

×

Product & Innovatie

Om ideeën op te doen voor nieuwe producten moet je je eerst volledig onderdompelen in de belevingswereld van de doelgroep. De stem van de klant dient centraal te staan bij het creëren en optimaliseren van nieuwe ideeën & concepten, en bij het selecteren van de meest kansrijke proposities.
MWM2 geeft hier invulling aan met verfrissende, pragmatische en snelle (agile) onderzoeksmethoden, zoals 'Insights Engine', 'Idea Sprint' en 'Concept Scrum'

Cases & Nieuws
×

Kwantitatief Onderzoek

Sommige vraagstukken vragen om een cijfermatige, statistische onderbouwing. Kwantitatief onderzoek wordt ingezet bij vraagstukken die antwoorden nodig hebben in termen van hoeveelheid. De representativiteit en statistische betrouwbaarheid zijn daarbij van belang. Kwantitatief onderzoek bij MWM2 wordt doorgaans online uitgevoerd. MWM2 ontwikkelt relevante, visuele en vooral respondentvriendelijke vragenlijsten die gemakkelijk kunnen worden ingevuld door deelnemers op elk device.

Bekijk meer cases en nieuws over kwantitatief onderzoek

Cases & Nieuws
×

Kwalitatief Onderzoek

Hoe meer gegevens u hebt, des te lastiger is het de rode draad te vinden die alle punten verbindt. Kwalitatief onderzoek is de lijm binnen de data. Het schetst contexten het laat zien wat die data betekenen in de praktijk. Kwalitatief onderzoek biedt houvast bij explorerende vragen over de customer journey, conceptontwikkeling en -toetsing, maar ook inzicht bij verdiepende vragen over o.a. klanttevredenheid, imago en bekendheid. Wij voeren hiertoe diepte-interviews en groepsdiscussies uit op locatie of in ons eigen ‘Customer Journey Lab’.

Bekijk meer cases en nieuws over interviews en groepsdiscussies

Cases & Nieuws