Header Nespresso case

Hoe maak je klanten tot fans?

Hoe maak je klanten tot fans?” Met deze vraag kwam Nespresso Professional naar ons toe. Nespresso Professional is een onderdeel van Nespresso en voorziet bedrijven van koffie en koffiemachines.

Behoefte

Aanleiding voor de vraag was de grote toename van het aantal klanten over de afgelopen jaren. Dit bracht als uitdaging met zich mee: hoe zorg je voor goede klantenbinding met een groeiende klantenbase waarbij een persoonlijke benadering niet altijd meer mogelijk is? Nespresso wilde de band met de klant verstevigen en zocht daarom input voor een contactstrategie, gericht op het behoud van de klant.

Aanpak

We zijn in gesprek gegaan met de klanten van Nespresso Professional, en ook met voormalig klanten. Een deel van deze gesprekken heeft plaatsgevonden op locatie, en een deel, gezien de drukbezette agenda’s van de (ondernemende) doelgroep, door middel van video-interviews.

We hebben de ‘drop-out momenten’ geïnventariseerd en gekeken naar wensen, behoeftes en verwachtingen van klanten. De klantindeling van Nespresso hebben we in het onderzoek als framework gebruikt. Op dit framework hebben we de verschillende ervaringen en contactmomenten van de klanten geplot. Hierdoor was het voor Nespresso duidelijk hoe de behoeften aan contact per segment eruit zien en welke kansen er zijn voor een retentiestrategie.


Inzichten uit het onderzoek

Uit het onderzoek is gebleken dat de loyaliteit van de klanten van Nespresso groter, en de uitstroom van de klanten lager, was dan verwacht. Nespresso Professional heeft voor het overgrote deel een trouwe klantenschare. Daarnaast kwam duidelijk uit het onderzoek naar voren hoe belangrijk het is om je klant goed te kennen en in te spelen op persoonlijke behoeften en de situatie van de klant. Bijna alle klanten gaven aan wel vaker verrast te willen worden door Nespresso Professional. Een mooi uitgangspunt voor een contactstrategie!


Vervolgsessie door middel van IdeaSprint

Met de voltooiing van het onderzoek heeft Nespresso de tools in handen om pro-actief in te kunnen spelen op de wensen van de klant. De inzichten uit het onderzoek zijn tijdens een IdeaSprint met Nespresso uitgewerkt naar concrete plannen. Bij deze sessie waren verschillende afdelingen betrokken omdat het voeren van een succesvolle contactstrategie meerdere afdelingen in het bedrijf raakt. Het onderzoek heeft zo geleid tot concrete input voor een integrale contactstrategie met de wensen van de klant als uitgangspunt.


Reactie Nespresso

Isabelle van der Meer, CRM Insights & Data Analist bij Nespresso: “wij willen de consultants van MWM2 enorm bedanken voor de fijne samenwerking. Zij hebben duidelijk hun expertise laten zien op het gebied van kwalitatief onderzoek door naar ons toe heldere verwachtingen te scheppen en de juiste vragen op professionele wijze aan onze B2B klanten voor te leggen. Ook de IdeaSprint hebben zij op een creatieve en professionele manier vormgegeven. Dat alles heeft voor ons tot het beoogde resultaat geleid.

Binnen de keuzes die we momenteel maken nemen we de insights uit het onderzoek als uitgangspunt waardoor de klant centraal staat binnen onze communicatie. Iets wat wij bij Nespresso Professional zeer belangrijk vinden! Met name de IdeaSprint heeft ons geholpen de inzichten door te vertalen naar concrete actiepunten met de juiste prioritering. Daarbij was het heel prettig dat we door de IdeaSprint direct de juiste personen rondom de tafel hadden om die keuzes ook te kunnen maken.

Vragen of interesse? Ik vertel je graag meer

Inge kleur2

Inge Sjobbema

Teammanager Kwalitatief & UX

I.Sjobbema@mwm2.nl

020 36 999 55

×

Klantbeleving

Door goed naar jouw klanten te luisteren weet je precies wat er speelt bij jouw doelgroep. Hierdoor worden jouw producten en diensten beter afgestemd op de wensen van de klant. Dit leidt tot een optimale klantbeleving en trouwe klanten. MWM2 meet niet alleen tevredenheid, maar ook loyaliteit, NPS en CES waarbij gebruik wordt gemaakt gevalideerde analysemodellen en benchmarks. Wij hanteren diverse kwalitatieve en kwantitatieve technieken waaronder: interactieve workshops, klantsafari’s, focusgroepen en (online) dagboekonderzoek.

Bekijk meer cases en nieuws over klantbeleving

Cases & Nieuws
×

Kwalitatief Onderzoek

Hoe meer gegevens u hebt, des te lastiger is het de rode draad te vinden die alle punten verbindt. Kwalitatief onderzoek is de lijm binnen de data. Het schetst contexten het laat zien wat die data betekenen in de praktijk. Kwalitatief onderzoek biedt houvast bij explorerende vragen over de customer journey, conceptontwikkeling en -toetsing, maar ook inzicht bij verdiepende vragen over o.a. klanttevredenheid, imago en bekendheid. Wij voeren hiertoe diepte-interviews en groepsdiscussies uit op locatie of in ons eigen ‘Customer Journey Lab’.

Bekijk meer cases en nieuws over interviews en groepsdiscussies

Cases & Nieuws