discussie kwali website

Nierstichting & MWM2: een onderzoek dat leidt tot verandering

Nierstichting: hoe creëren we urgentie rondom preventie nierschade?

Hoe creëer je meer bewustzijn rondom een wereldwijd groeiend probleem? Met dit vraagstuk klopte de Nierstichting bij ons aan. Nederlanders hebben een oppervlakkige kennis van nierschade. Ook is er nog weinig besef van de onherstelbare gevolgen van nierschade. Dit blijkt uit het onderzoek dat we voor de Nierstichting hebben uitgevoerd.

Gebruik de juiste termen om impact te creëren

Door met diverse groepen mensen in gesprek te gaan, konden we goed achterhalen hoe zij tegen nierschade aankijken, welke emoties daarbij spelen en welke uitingen en bewoordingen hen wel of niet raken. 

Ontwikkeling van krachtigere communicatiestrategieën

Deze inzichten hebben geleid tot de ontwikkeling van krachtigere communicatiestrategieën. De Nierstichting gebruikt nu aansprekende taal en legt de nadruk op persoonlijke verantwoordelijkheid om de urgentie van nierschade effectiever te benadrukken. Om zo mensen te motiveren om preventieve maatregelen te nemen.

“Nu al hebben ongeveer 1,7 miljoen Nederlanders nierschade, maar de kennis hierover is beperkt. De meeste mensen weten bijvoorbeeld niet dat nierschade grotendeels symptoomloos verloopt en wat zij zelf kunnen doen om het te voorkomen. Dankzij het onderzoek hebben wij meer inzicht gekregen in hoe wij dit beter kunnen agenderen”, aldus Annemiek Dorgelo (programmamanager Preventie Nierstichting).

Vragen of interesse? Ik vertel je graag meer

Aletta Nijboer

Aletta Nijboer

Senior Research Consultant

A.Nijboer@mwm2.nl

06 20 98 93 96

×

Communicatie & Merk

Marktonderzoek vormt de essentiële basis voor het bouwen van sterke merken. MWM2 biedt een breed scala aan oplossingen op het gebied van campagne- en merkonderzoek. Zo heeft MWM2 bijvoorbeeld de communicatietoets; een volledige pre-test die inzicht levert in boodschap overdracht, waardering, merk en effect. MWM2 heeft ook een eigen UX-lab waar applicaties en websites worden getest.

Bekijk meer cases en nieuws over communicatie en merk

Cases & Nieuws
×

Kwalitatief Onderzoek

Hoe meer gegevens u hebt, des te lastiger is het de rode draad te vinden die alle punten verbindt. Kwalitatief onderzoek is de lijm binnen de data. Het schetst contexten het laat zien wat die data betekenen in de praktijk. Kwalitatief onderzoek biedt houvast bij explorerende vragen over de customer journey, conceptontwikkeling en -toetsing, maar ook inzicht bij verdiepende vragen over o.a. klanttevredenheid, imago en bekendheid. Wij voeren hiertoe diepte-interviews en groepsdiscussies uit op locatie of in ons eigen ‘Customer Journey Lab’.

Bekijk meer cases en nieuws over interviews en groepsdiscussies

Cases & Nieuws