30 NS Extra 2

Hybride onderzoek naar zakelijke reiziger

Behoefte

NS Extra is een dienst met extra's voor reizigers zoals bijvoorbeeld een gratis 1e klas upgrade en korting op een Meereiskaart. Deze dienst was voorheen alleen voor consumenten beschikbaar. NS wilde weten of NS Extra ook succesvol kan zijn voor zakelijke reiziger.

Aanpak

MWM2 heeft gekozen voor onderzoek met een hybride opzet. Eerst is er een kwalitatief onderzoek door MWM2 uitgevoerd. Onderdeel hiervan waren een groepsdiscussie en single interviews onder NS Business Card kaarthouders. De uitkomsten zijn kwantitatief getoetst onder een sample zakelijk reizigers uit het NS Reizigers panel.

Inzichten

MWM2’s aanpak gaf NS inzichten in de mogelijkheden en randvoorwaarden van het zakelijke concept. Zo concludeerde MWM2 dat NS Extra kan werken voor de zakelijke reiziger, mits er een aantal modules worden toegevoegd. Dat is een aantal exclusieve voordelen en speciale aanbiedingen die echt inspelen op de behoefte van deze doelgroep. 

Vragen of interesse? Ik vertel je graag meer

Valerie MG 2794

Valerie Vieira

Manager Onderzoek

v.vieira@mwm2.nl

020 369 9953

×

Product & Innovatie

Om ideeën op te doen voor nieuwe producten moet je je eerst volledig onderdompelen in de belevingswereld van de doelgroep. De stem van de klant dient centraal te staan bij het creëren en optimaliseren van nieuwe ideeën & concepten, en bij het selecteren van de meest kansrijke proposities.
MWM2 geeft hier invulling aan met verfrissende, pragmatische en snelle (agile) onderzoeksmethoden, zoals 'Insights Engine', 'Idea Sprint' en 'Concept Scrum'

Cases & Nieuws
×

Kwantitatief Onderzoek

Sommige vraagstukken vragen om een cijfermatige, statistische onderbouwing. Kwantitatief onderzoek wordt ingezet bij vraagstukken die antwoorden nodig hebben in termen van hoeveelheid. De representativiteit en statistische betrouwbaarheid zijn daarbij van belang. Kwantitatief onderzoek bij MWM2 wordt doorgaans online uitgevoerd. MWM2 ontwikkelt relevante, visuele en vooral respondentvriendelijke vragenlijsten die gemakkelijk kunnen worden ingevuld door deelnemers op elk device.

Bekijk meer cases en nieuws over kwantitatief onderzoek

Cases & Nieuws
×

Kwalitatief Onderzoek

Hoe meer gegevens u hebt, des te lastiger is het de rode draad te vinden die alle punten verbindt. Kwalitatief onderzoek is de lijm binnen de data. Het schetst contexten het laat zien wat die data betekenen in de praktijk. Kwalitatief onderzoek biedt houvast bij explorerende vragen over de customer journey, conceptontwikkeling en -toetsing, maar ook inzicht bij verdiepende vragen over o.a. klanttevredenheid, imago en bekendheid. Wij voeren hiertoe diepte-interviews en groepsdiscussies uit op locatie of in ons eigen ‘Customer Journey Lab’.

Bekijk meer cases en nieuws over interviews en groepsdiscussies

Cases & Nieuws