31 wat beweegt afhaker 3

Wat beweegt de afhaker?

Het is één van de grootste frustraties van marktonderzoekers: respondenten die afhaken tijdens het invullen van een vragenlijst. De frustratie bij de respondenten zelf is vermoedelijk nóg groter. Iets triggerde hen om af te haken. Het kan de deurbel zijn geweest, computer uitval of heeft het toch iets te maken met de vragenlijst zelf? Daarom heeft MWM2 in 2015 onderzoek gedaan naar wat de afhaker beweegt. 

Duizenden onderzoeken onder de loep genomen

In haar onderzoeksproject heeft MWM2 alle onderzoeken uit de afgelopen jaren (dat waren er duizenden!) onder de loep genomen. MWM2 is gaan grasduinen in haar database op zoek naar patronen en verbanden en kwam tot de interessante bevindingen:

Respondenten haken op mobiel vaker af dan op pc, tablet of laptop

De aandachtspanne van respondenten die de vragenlijst op mobiel invullen, is erg kort. Korter dan voor mensen die een PC, laptop of tablet gebruiken. Zij haken dan ook vaker af. Dit gegeven is uiteraard niet nieuw; in de onderzoekswereld was dit al langer bekend. Interessant is het daarom om naar de achterliggende ‘harde’ cijfers te kijken. Onderstaande figuur geeft deze weer.

Afhaakpercentage

Hoe meer vragen, hoe groter de afhaakkans

De rode en blauwe lijnen geven de relatie weer tussen het aantal vragen in een vragenlijst en het percentage respondenten dat vroegtijdig afhaakt. De rode lijn opnieuw voor pc, laptop en tablet; de blauwe voor mobiel. Beide lijnen stijgen, dus hoe meer vragen in een vragenlijst, hoe groter de kans op afhaken.

 

Niet te veel vragen voor mobiel

De blauwe lijn ligt duidelijk boven de rode. Dit betekent dat mobiele respondenten vaker afhaken dan respondenten op de andere devices. Bovendien loopt de blauwe lijn steiler omhoog dan de rode. Dit duidt erop dat de afhaakkans voor mobiel ook meer stijgt bij elke extra vraag die wordt toegevoegd.
Met andere woorden: houd maximaal rekening met mobiele invullers – het worden er steeds meer – door de vragenlijst zo kort mogelijk te maken.

Vragen of interesse? Ik vertel je graag meer

×

Onderzoeksdata

MWM2 gebruikt de meest geavanceerde onderzoeksmethoden en -technieken om inzichten te verkrijgen. Wij genereren die data aan de hand van surveys en op basis van o.a. acces- & klantenpanels en communities. Om goede data te genereren stelt MWM2 de respondent centraal. Alles is er bij ons op gericht om de respondent een optimale beleving te presenteren: mobiel, intuïtief en visueel.

Bekijk meer cases en nieuws over research data

Cases & Nieuws