header TeamAlert

Jongeren impactvoller bereiken door segmentatieonderzoek

Behoefte

TeamAlert heeft als doel de levens van alle Nederlandse jongeren beter maken. Dit doen zij door jongeren (12 t/m 24 jaar) uit te dagen het meeste uit hun leven te halen en te laten zien hoe ze hun leven gelukkiger, veiliger en gezonder kunnen leiden. Om meer inzicht te krijgen in het risicogedrag van jongeren en daarmee campagnes scherper en meer gedifferentieerd in te kunnen zetten, heeft TeamAlert MWM2 gevraagd segmentatieonderzoek uit te voeren onder jongeren.

Aanpak

Om tot een goede segmentering te komen op basis van houding, gedrag en drijfveren heeft MWM2 een gecombineerd onderzoekstraject uitgevoerd. In de kwalitatieve voorfase werden groepsgesprekken gevoerd met jongeren van uiteenlopende leeftijden. Dit resulteerde in 15 thema's die risicogedrag (mede) doen verklaren.

In het kwantitatief vervolgonderzoek zijn vervolgens ruim 1500 jongeren over deze thema's ondervraagd. Met behulp van diverse technieken (factor- en cluster analyse) is gezocht naar segmenten die statistisch robuust, interpreteerbaar en bruikbaar zijn voor TeamAlert.

Inzichten

Het segmentatieonderzoek leverde TeamAlert veel betere en gedetailleerdere inzichten in welke type jongeren mogelijk risicogedrag vertonen. In totaal heeft MWM2 zes typen jongeren geïdentificeerd waarbij per type een indicatie (variërend van laag tot hoog) kan worden gegeven van mogelijk risicogedrag. Twee van deze zes typen zijn zeer geneigd tot het nemen van grote risico’s: de extraverte statuszoeker (17%) en de eigenzinnige avonturiers (8%).Met deze waardevolle inzichten past TeamAlert haar campagnes en werkwijzes aan. 

En dat is nog niet alles. Het segmentatieonderzoek vormde ook de basis voor de quiz ‘Welke type ben jij?’. In 3 minuten ontdekken jongeren welk persoonlijkheidstype zij zijn!

'We zijn erg blij met het onderzoek dat MWM2 voor TeamAlert heeft uitgevoerd. Het segmentatieonderzoek gaf ons duidelijke en gevarieerde inzichten bij welke houding, gedrag en drijfveren jongeren eerder risico’s nemen en herkennen. Met de uitkomsten van het onderzoek kan TeamAlert haar projecten en communicatie nog beter inrichten op de behoeften en wensen van de doelgroep’, aldus Hannah Hamans

Vragen of interesse? Ik vertel je graag meer

×

Communicatie & Merk

Marktonderzoek vormt de essentiële basis voor het bouwen van sterke merken. MWM2 biedt een breed scala aan oplossingen op het gebied van campagne- en merkonderzoek. Zo heeft MWM2 bijvoorbeeld de communicatietoets; een volledige pre-test die inzicht levert in boodschap overdracht, waardering, merk en effect. MWM2 heeft ook een eigen UX-lab waar applicaties en websites worden getest.

Bekijk meer cases en nieuws over communicatie en merk

Cases & Nieuws
×

Kwantitatief Onderzoek

Sommige vraagstukken vragen om een cijfermatige, statistische onderbouwing. Kwantitatief onderzoek wordt ingezet bij vraagstukken die antwoorden nodig hebben in termen van hoeveelheid. De representativiteit en statistische betrouwbaarheid zijn daarbij van belang. Kwantitatief onderzoek bij MWM2 wordt doorgaans online uitgevoerd. MWM2 ontwikkelt relevante, visuele en vooral respondentvriendelijke vragenlijsten die gemakkelijk kunnen worden ingevuld door deelnemers op elk device.

Bekijk meer cases en nieuws over kwantitatief onderzoek

Cases & Nieuws
×

Kwalitatief Onderzoek

Hoe meer gegevens u hebt, des te lastiger is het de rode draad te vinden die alle punten verbindt. Kwalitatief onderzoek is de lijm binnen de data. Het schetst contexten het laat zien wat die data betekenen in de praktijk. Kwalitatief onderzoek biedt houvast bij explorerende vragen over de customer journey, conceptontwikkeling en -toetsing, maar ook inzicht bij verdiepende vragen over o.a. klanttevredenheid, imago en bekendheid. Wij voeren hiertoe diepte-interviews en groepsdiscussies uit op locatie of in ons eigen ‘Customer Journey Lab’.

Bekijk meer cases en nieuws over interviews en groepsdiscussies

Cases & Nieuws