doelgroep

Rijke inzichten door interviews met aspirant studenten

Behoefte

De Open Universiteit (OU) biedt naast cursussen op allerlei vlakken, volledige WO bachelor- en masteropleidingen aan. Zij richt zich op werkend Nederland. Maar weten mensen die op zoek zijn naar een opleiding op academisch niveau de OU ook te vinden? De OU vroeg MWM2 om input te verzamelen voor haar positionering en communicatiestrategie.          

Aanpak

MWM2 heeft onderzoek gedaan naar de klantreis, ook wel Customer Journey genoemd, van iemand die zich oriënteert op een opleiding. Welk beeld heeft deze aspirant-student van de Open Universiteit en waarvoor denkt hij dat hij bij de Open Universiteit terecht kan?

Om deze vragen te beantwoorden heeft MWM2 een combinatie van on- en offline onderzoek geadviseerd: een Community gecombineerd met fysiek kwalitatief onderzoek. Dagelijks kregen communityleden vragen over hun orientatie: Wat is het startpunt en hoe ervaar je je zoektocht? Deze inzichten zijn verder uitgediept in individuele interviews.

Inzichten

Het onderzoek leverde de Open Universiteit rijke inzichten op die ze direct konden gebruiken om hun communicatie & positionering te verbeteren 

Rieny van den Munckhof van de Open Universiteit is enthousiast over het resultaat van het MWM2-onderzoek. “Deze vorm van kwalitatief onderzoek is een zeer prettige en verhelderende manier om meer inzicht te krijgen in je doelgroep. Je doelgroep in eigen bewoordingen horen vertellen over opgedane ervaringen en meningen, zegt zoveel meer dan de ‘droge’ resultaten in een rapportage".

Vragen of interesse? Ik vertel je graag meer

×

Kwalitatief Onderzoek

Hoe meer gegevens u hebt, des te lastiger is het de rode draad te vinden die alle punten verbindt. Kwalitatief onderzoek is de lijm binnen de data. Het schetst contexten het laat zien wat die data betekenen in de praktijk. Kwalitatief onderzoek biedt houvast bij explorerende vragen over de customer journey, conceptontwikkeling en -toetsing, maar ook inzicht bij verdiepende vragen over o.a. klanttevredenheid, imago en bekendheid. Wij voeren hiertoe diepte-interviews en groepsdiscussies uit op locatie of in ons eigen ‘Customer Journey Lab’.

Bekijk meer cases en nieuws over interviews en groepsdiscussies

Cases & Nieuws
×

Klantbeleving

Door goed naar jouw klanten te luisteren weet je precies wat er speelt bij jouw doelgroep. Hierdoor worden jouw producten en diensten beter afgestemd op de wensen van de klant. Dit leidt tot een optimale klantbeleving en trouwe klanten. MWM2 meet niet alleen tevredenheid, maar ook loyaliteit, NPS en CES waarbij gebruik wordt gemaakt gevalideerde analysemodellen en benchmarks. Wij hanteren diverse kwalitatieve en kwantitatieve technieken waaronder: interactieve workshops, klantsafari’s, focusgroepen en (online) dagboekonderzoek.

Bekijk meer cases en nieuws over klantbeleving

Cases & Nieuws