tussenoplossing

Optimalisatie voor livegang van de nieuwe website

Behoefte

Hivos zet zich in voor gelijkheid en strijdt tegen machtsmisbruik. Dit doet zij samen met moedige mensen: activisten, ondernemers en andere burgers die het lef hebben hun eigen ideeën uit te voeren.

Op basis van eerder onderzoek onder donateurs heeft Hivos voor een nieuwe insteek gekozen op haar website. De focus is verschoven van een website die informeert aan de hand van nieuwsberichten, naar een persoonlijke benadering door verhalen van moedige mensen uit te lichten. Bij Hivos leefden vragen als: in hoeverre wordt onze nieuwe insteek begrepen en gewaardeerd? Hoe verloopt de navigatie op de website? Is het informatieaanbod voor onze doelgroep volledig en waar zitten de verbeterkansen?

Ons advies was om voor livegang het prototype van de nieuwe website voor te leggen aan bestaande en potentiële donateurs. In deze fase van de ontwikkeling kan zij namelijk snel kinderziektes achterhalen. Daarnaast krijgt Hivos al tijdig een beeld over de reactie op de nieuwe benadering vanuit de doelgroep. Hivos kon hierdoor aanscherpingen doen voor de lancering. Een goede eerste indruk is voor bezoekers namelijk cruciaal!

Aanpak

Met het prototype stond er een klikbare omgeving die geschikt was voor het UX onderzoek. Hiermee hebben wij inzichten op detailniveau over de gebruikerservaring verkregen. Tijdens dit UX onderzoek testen wij met eindgebruikers de belangrijkste userflows. Binnen de nieuwe website van Hivos heeft dit betrekking op het bekijken van de verhalen en het doorlopen van de donatieflow. Het UX onderzoek focuste zich op het ophalen van inzichten in verwachting, begrip, gebruiksgemak, waardering en optimalisatiekansen.

Om het onderzoek laagdrempelig te houden is er gekozen voor video-interviews. In totaal hebben wij 8 (potentiële) donateurs verspreid over heel Nederland gesproken. Hierbij kon zowel de moderator van MWM2 als Hivos meekijken met het scherm van de respondent. Ook was Hivos in de gelegenheid om extra vragen in te brengen gedurende de gesprekken. Aangezien het bezoek op de Hivos-website grotendeels via laptop en smartphone verloopt, zijn beide devices ook meegenomen.

Inzichten

Het UX onderzoek heeft uitgewezen dat de nieuwe persoonlijke benadering zorgt voor een grotere betrokkenheid vanuit de bezoeker. Dit vergroot de waarschijnlijkheid dat men over gaat tot donatie. Uit eerder onderzoek bleek dat de diversiteit van de door Hivos gesteunde projecten nog niet altijd duidelijk is. De nieuwe website speelt hier goed op in door dit met themablokken onder de aandacht te brengen.

Ook heeft het onderzoek Hivos handvatten gegeven om de website voor livegang te optimaliseren. Zo is de volgorde van de content aangepast om het begrip van Hivos als organisatie te vergroten. Daarnaast zijn er issues verholpen die als drempel werden ervaren in de donatieflow. Het UX onderzoek heeft Hivos ook inspiratie gegeven voor de langere termijn: om bestaande donateurs te laten terugkeren naar de website is het van belang om aan te tonen dat de website in beweging is.

Door naar de doelgroep te luisteren heeft Hivos een website neergezet die aansluit op hun behoefte en inspireert tot donatie. Wij zijn trots dat wij Hivos hierbij mochten ondersteunen!

Quote Hivos

Ook Hivos reageert enthousiast: “Het testen van de nieuwe website was voor ons een belangrijke en spannende stap. We hadden al veel tijd en energie gestoken in de ontwikkeling en konden nu met eigen ogen zien hoe bezoekers er op reageerden. De testresultaten hebben nog voor behoorlijk wat aanpassingen gezorgd en hebben de site beter toegankelijk gemaakt. Doordat we nog niet live waren, konden we de aanpassingen ook snel doorvoeren.“ aldus Jeroen van Aken, Teamleider Fondsenwerving

Vragen of interesse? Ik vertel je graag meer

×

UX-onderzoek

Het wordt steeds belangrijker om digitale producten op continue basis te optimaliseren en bij te blijven met de snelle ontwikkelingen op de markt. UX onderzoek is nodig om te achterhalen wat hun behoefte en ervaring is. MWM2 biedt uiteenlopende methoden en technieken om uw website en/of mobiele applicaties te onderzoeken. Wij werken met zowel kwantitatieve als kwalitatieve methoden en zien kansen voor vernieuwing in elke fase van het onderzoekstraject: van concept tot design, van prototype tot website die al live staat.

Bekijk meer cases en nieuws over UX-onderzoek

Cases & Nieuws