42 pareto 2

Acht tot tien interviews zeggen genoeg

Regelmatig krijgen onderzoekers van ons kwalitatieve onderzoeksteam de vraag ‘hoeveel één interview oplevert’ en of er niet ‘nog een interviewtje bij moet?’. Hoeveel interviews samen representatief zijn voor een bepaalde doelgroep is voor een leek vaak onduidelijk. Daarom legt Annemijn van Ginneken het voor u uit:

Pareto-principe

Het aantal interviews dat een kwalitatief onderzoeker houdt, is bepaald niet gebaseerd op natte vingerwerk. Er bestaat namelijk zoiets als een verzadigingspunt. Net zoals er een omslagpunt in de efficiëntie-curve bestaat (ook wel het Pareto-principe genoemd dat zegt  dat je met twintig procent van je inzet tachtig procent van je doel bereikt) is er ook een omslagpunt voor het vergaren van nieuwe informatie met interviews. Binnen marktonderzoek gebruikt men de vuistregel dat acht tot tien interviews met mensen die tot een homogene doelgroep behoren, voldoende zijn. De kans is klein dat extra interviews met nieuwe respondenten nieuwe informatie oplevert”.

Wanneer is kwalitatief onderzoek waardevol?

Kwalitatief onderzoek (onderzoek gebaseerd op interviews, geen harde cijfers) is een efficiënte methode die bij uitstek geschikt is ter verkenning of toetsing van brede vraagstukken”.

Vragen of interesse? Ik vertel je graag meer

×

Kwalitatief Onderzoek

Hoe meer gegevens u hebt, des te lastiger is het de rode draad te vinden die alle punten verbindt. Kwalitatief onderzoek is de lijm binnen de data. Het schetst contexten het laat zien wat die data betekenen in de praktijk. Kwalitatief onderzoek biedt houvast bij explorerende vragen over de customer journey, conceptontwikkeling en -toetsing, maar ook inzicht bij verdiepende vragen over o.a. klanttevredenheid, imago en bekendheid. Wij voeren hiertoe diepte-interviews en groepsdiscussies uit op locatie of in ons eigen ‘Customer Journey Lab’.

Bekijk meer cases en nieuws over interviews en groepsdiscussies

Cases & Nieuws