website banner pensioenfondsen4

Pensioen & duurzaamheid: een moeilijke, maar belangrijke uitdaging

In de eerste blog ging senior research consultant Sharon Veltman dieper in op hoe pensioenfondsen jongeren meer geactiveerd krijgen. In de tweede blog stond het belang van vertrouwen centraal. In deze derde blog gaat het over duurzaamheid binnen pensioenfondsen. 

 

Pensioen & duurzaam: 60% van de deelnemers is niet tevreden over de informatie rondom duurzaamheid

 

Duurzaamheid en een maatschappelijk verantwoorde aanpak. Het is een thema dat niet meer weg te denken is uit onze maatschappij. Het leeft meer dan ooit. Grote groepen, met name jongeren, maken zich veel zorgen over de toekomst van de aarde en komen in actie.

 

Organisaties blijven niet achter en gaan mee in deze stroming. Zo ook veel pensioenfondsen. Waar mogelijk passen zij hun beleggingsbeleid aan. Los van het financiële aspect, speelt in hun beleggingskeuzes steeds vaker ook de impact op mens, milieu en maatschappij een belangrijke rol. Ze beleggen bijvoorbeeld minder of niet in bedrijven die betrokken zijn bij productie die schadelijk is voor mens en dier (denk aan wapens, tabak en aardolie). Of gaan hiermee in gesprek. In landen waar misstanden plaatsvinden, wordt niet in staatsobligaties belegd.

 

Daarnaast richten steeds meer pensioenfondsen bij hun beleid, thema’s, doelen en/of kernwaarden ook een of meerdere pijlen op verduurzaming. Ze kaderen hiermee de positieve bijdrage die zij aan de mens en milieu willen en kunnen leveren. Ze willen niet alleen uitsluiten, maar ook actief bijdragen aan een betere toekomst voor de deelnemers en hun kinderen en kleinkinderen. De ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals) van de Verenigde Naties zijn hiervoor vaak een inspiratiebron.

 

Pensioenfondsen willen verduurzamen, maar deelnemers zijn verdeeld

In onze onderzoeken zien we bij deelnemers in beginsel een groot draagvlak voor een duurzaam en maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid. Men is positief over de (intentie tot een) duurzame inzet van hun pensioenfonds. Maar men vreest ook voor het financiële resultaat. Bij een grote groep deelnemers leeft (onterecht) het idee dat maatschappelijk verantwoorde beleggingen per definitie een lager financieel resultaat zullen opleveren. Daardoor vrezen ze voor een lager pensioen in de toekomst. Dit maakt ze terughoudend.

 

Informeren en overtuigen van deelnemers

De uitdaging voor pensioenfondsen is groot. Naast dat ze het beleggingsbeleid op een zo maatschappelijk verantwoord mogelijke manier moeten inrichten, moeten ze ook de deelnemers hierover goed informeren en in veel gevallen overtuigen. Niet overtuigen van het belang, maar wel van het positieve (of op zijn minst niet negatieve) financiële resultaat. De kennis is beperkt, de materie ingewikkeld en de misvattingen zijn hardnekkig.

 

Steeds meer pensioenfondsen raadplegen deelnemers voor duurzame beleidskeuzes

Steeds meer pensioenfondsen raadplegen door middel van een onderzoek hun achterban over dit onderwerp. Het leert ze hoe hun deelnemers überhaupt tegen het thema aankijken. Welke rol men van het pensioenfonds verwacht en/of wenst. Welke thema’s en zaken qua uitsluiting voor hen het meest belangrijk zijn. Hoe men hierover geïnformeerd wil worden. Etc. Naast keuzes voor het beleid, helpt het vooral om de informatie zo goed en zo impactvol mogelijk in te richten. Waarmee trek je wel of niet de gewenste aandacht en bij welke doelgroep?

 

In de Benchmark Monitor Pensioenfondsen stippen we dit thema ook aan met een drietal stellingen. Pensioenfondsen krijgen inzicht in:

 

  1. De bekendheid met het verantwoorde beleggingsbeleid onder de deelnemers.
  2. Of deelnemers het belangrijk vinden dat het pensioenfonds dit doet.
  3. Of deelnemers vinden dat ze hierover goed geïnformeerd worden.

 

Uitkomsten Benchmark Monitor Pensioenfondsen

De uitkomsten van de laatste BMP bevestigen de eerder benoemde uitdaging van pensioenfondsen in een notendop: meer dan helft van de deelnemers weet niet dat hun pensioenfonds hun geld op een maatschappelijk verantwoorde manier belegt. Dit terwijl driekwart wel vindt dat hun pensioenfonds met de beleggingen ook rekening moet houden met mens, milieu en maatschappij. Drie op de vijf deelnemers is dan ook niet tevreden over de informatie van hun pensioenfonds over het verantwoord beleggingsbeleid.  

 

Laagdrempelig belangrijke inzichten voor jouw pensioenfonds

In februari 2023 starten we weer met de Benchmark Monitor Pensioenfondsen. We bieden pensioenfondsen hiermee de mogelijkheid om laagdrempelig een vinger aan de pols te houden bij hun deelnemers. We geven de fondsen, naast inzicht in het thema duurzaamheid, onder andere ook inzicht in de tevredenheid, het algemene beeld, het vertrouwen en het pensioenbewustzijn van de deelnemers.

De benchmark cijfers en gezamenlijke klankbordsessie geven inzicht in hoe het eigen fonds zich op het gebied van deze zaken verhoudt tot andere pensioenfondsen.

 

Meer informatie

Wil je meer weten over de Benchmark Monitor Pensioenfondsen? Download dan hier onze folder of neem contact op met Sharon Veltman. 

Vragen of interesse? Ik vertel je graag meer

Sharon Veltman MWM2 kleur

Sharon Veltman

Senior Research Consultant

S.Veltman@mwm2.nl

06 151 90 994

×

Klantbeleving

Door goed naar jouw klanten te luisteren weet je precies wat er speelt bij jouw doelgroep. Hierdoor worden jouw producten en diensten beter afgestemd op de wensen van de klant. Dit leidt tot een optimale klantbeleving en trouwe klanten. MWM2 meet niet alleen tevredenheid, maar ook loyaliteit, NPS en CES waarbij gebruik wordt gemaakt gevalideerde analysemodellen en benchmarks. Wij hanteren diverse kwalitatieve en kwantitatieve technieken waaronder: interactieve workshops, klantsafari’s, focusgroepen en (online) dagboekonderzoek.

Bekijk meer cases en nieuws over klantbeleving

Cases & Nieuws
×

Product & Innovatie

Om ideeën op te doen voor nieuwe producten moet je je eerst volledig onderdompelen in de belevingswereld van de doelgroep. De stem van de klant dient centraal te staan bij het creëren en optimaliseren van nieuwe ideeën & concepten, en bij het selecteren van de meest kansrijke proposities.
MWM2 geeft hier invulling aan met verfrissende, pragmatische en snelle (agile) onderzoeksmethoden, zoals 'Insights Engine', 'Idea Sprint' en 'Concept Scrum'

Cases & Nieuws
×

Kwantitatief Onderzoek

Sommige vraagstukken vragen om een cijfermatige, statistische onderbouwing. Kwantitatief onderzoek wordt ingezet bij vraagstukken die antwoorden nodig hebben in termen van hoeveelheid. De representativiteit en statistische betrouwbaarheid zijn daarbij van belang. Kwantitatief onderzoek bij MWM2 wordt doorgaans online uitgevoerd. MWM2 ontwikkelt relevante, visuele en vooral respondentvriendelijke vragenlijsten die gemakkelijk kunnen worden ingevuld door deelnemers op elk device.

Bekijk meer cases en nieuws over kwantitatief onderzoek

Cases & Nieuws
×

Communicatie & Merk

Marktonderzoek vormt de essentiële basis voor het bouwen van sterke merken. MWM2 biedt een breed scala aan oplossingen op het gebied van campagne- en merkonderzoek. Zo heeft MWM2 bijvoorbeeld de communicatietoets; een volledige pre-test die inzicht levert in boodschap overdracht, waardering, merk en effect. MWM2 heeft ook een eigen UX-lab waar applicaties en websites worden getest.

Bekijk meer cases en nieuws over communicatie en merk

Cases & Nieuws
×

Bedrijfsdata

Organisaties hebben in hun systemen (zoals in hun CRM) zelf vaak grote hoeveelheden waardevolle klantdata. Denk bijvoorbeeld aan data over het aankoopgedrag en productgebruik. MWM2 hanteert diverse analysetechnieken om deze data te gebruiken en te koppelen aan onderzoeksdata. Door deze bronnen te combineren kunt u beter inzichten verkrijgen in o.a. de loyaliteit van uw klant.

Bekijk meer cases en nieuws over company data

Cases & Nieuws