Banner afbeelding pensioen test

Pensioen & jongeren: Hoe krijgen we de jongeren geactiveerd?

Wanneer senior research consultant Sharon Veltman in haar omgeving vertelt dat ze onderzoeker is, reageren de meesten met veel enthousiasme. Hier willen ze meer over weten en vragen gretig door naar de soort onderzoeken. Als ik dan het woord ‘pensioenfondsen’ laat vallen, kantelt de positieve sfeer gelijk. Wat moet je daar nou voor onderzoek naar doen? Dat moet wel saai zijn. Veel te moeilijke materie allemaal en nog zo ver weg. De interesse daalt naar het nulpunt. Het moment waarop ik echt mijn best moet gaan doen om deze jongere te overtuigen van hoe leuk, interessant én belangrijk dit wel niet is. Een uitdaging die ik deel met mijn klanten die werkzaam zijn bij pensioenfondsen en -uitvoerders.  

 

Ik schrijf met plezier ‘jongere’ op, want met mijn 38 jaar mag ik mijzelf en mijn directe omgeving in pensioenland nog altijd heerlijk tot de ‘jongere generatie’ rekenen. De generatie die toch echt zou moeten nadenken over zijn pensioen en juist nu baat heeft bij goed inzicht en handelingsperspectief. In alle onderzoeken die ik in deze branche uitvoer, komt deze uitdaging linksom of rechtsom om de hoek kijken. Hoe krijgen we jongeren geactiveerd? Hoe creëren we voor hen de urgentie? 

 

Nieuwe pensioenstelsel is momentum om jongeren te betrekken 

Een belangrijke factor is daarbij natuurlijk het juiste moment. Grijp ze op het moment dat het er toe doet. Dit kan een bepaalde levensgebeurtenis zijn – zoals een huwelijk, nieuwe woning of gezinsuitbreiding -, maar ook het nieuwe pensioenstelsel is een momentum om te pakken. We zien in onderzoek terugkomen dat de jongeren die hier vanaf weten, vaker de meerwaarde hiervan inzien dan de oudere generatie.  

 

Daarnaast moet alle informatie voelen als ‘op maat’ en dus zoveel mogelijk persoonlijk relevant zijn. Jongeren die zelfactief naar pensioeninformatie zoeken, raadplegen ook vaak andere bronnen, gebruiken andere middelen en zoeken op een andere manier. Zij gaan bijvoorbeeld niet direct naar de website van het pensioenfonds of loggen netjes in op hun Mijn Omgeving. Ze starten gewoon ‘ergens online’.  

 

De jongere generatie wil zelf invloed op hun pensioen 

Jongeren aanzetten tot het bewust nadenken over hun pensioen en hierin (de juiste) keuzes te maken is voor veel pensioenfondsen lastig. Dit komt ook in onze Benchmark Monitor Pensioenfondsen duidelijk naar voren. Deze groep scoort veruit het laagste als het gaat om stellingen als ‘ik ben actief bezig met mijn pensioensituatie’ en ‘ik volg berichtgeving over pensioenen op de voet’. Des te opvallender was de uitkomst die hier haaks op stond: ze waren het veel vaker eens met de stellingik wil liever zelf kiezen hoe ik mijn pensioen regel’. Respondenten geven terug: “Ik wil veel meer vrijheid in wat voor soort beleggingen ik investeer”“Ik wil mijn geld elke maand zelf investeren om zelf aan mijn vermogens opbouw te werken.Ik kan dan zelf mijn beleggingen uitkiezen op basis van (mijn eigen) duurzaamheidscriteria.” 

 

Veel jongeren hebben (onterecht) het idee dat door de verplichte deelname ze toch niks kunnen bepalen of veranderen. Ze lijken er daarom maar gewoon niet aan te beginnen en hun hakken in het zand te zettenJongeren gaven in het onderzoek namelijk geregeld terug dat als ze zelf mochten kiezen, ze dan wel in actie zouden komen: Dan zou ik mijzelf meer verdiepen in mijn opties en mijn eigen beleg- en investeringsstrategie volgen”“Dan zou ik me er in verdiepen. Ik heb nu geen keuze.” Er is dus een groep jongeren te motiveren door heel duidelijk te maken welke eigen inbreng ze wél hebben en/of deze mogelijkheden te creëren dan wel te verruimen. 

 

Laagdrempelig belangrijke inzichten voor jouw pensioenfonds 

In februari 2023 starten we weer met de jaarlijkse Benchmark Monitor Pensioenfondsen. We bieden pensioenfondsen hiermee de mogelijkheid om laagdrempelig een vinger aan de pols te houden bij hun deelnemers. De jongere generatie is hierbij voldoende vertegenwoordigd. We geven de fondsen inzicht in hun tevredenheid, beeld en vertrouwen (ook in het nieuwe stelsel). De mate waarin zij betrokkenheid en transparantie vanuit het fonds ervaren. In hoeverre het fonds hen gemak en inzicht biedt én hoe belangrijk ze dit vinden. Wat zien ze graag anders, wat vinden ze goed?

 

Ook stippen we aan welke manieren van contact ze hebben gehad en welke informatie(middelen) ze hebben gelezen. De benchmarkcijfers en gezamenlijke klankbordsessie geven inzicht in hoe het eigen fonds zich verhoudt tot andere pensioenfondsenEen veelgestelde vraag die ik vaak van klanten krijg: hoe scoren andere pensioenfondsen op deze onderwerpen? – of – Hoe pakken zij dit aan? Met deelname aan de Benchmark Monitor Pensioenfondsen krijgen fondsen hier antwoord op.   

 

Meer informatie 

Het openlijk kunnen leren van elkaar maakt onderzoek in deze branche voor mij extra leuk. Het helpt ook om de onderzoeken inhoudelijk sterker te maken. Het is een branche die continu in beweging is en veel interessante invalshoeken kent. Ik blijf er nog graag in actief. Oók als ik in de nieuwe ‘pensioengeneratie’ beland van 40plussers, met weer heel andere uitdagingen. 

 

Wil je meer weten over de Benchmark Monitor Pensioenfondsen? Download dan hier onze folder of mail naar Sharon Veltman | Senior Research Consultant | s.veltman@mwm2.nl 

Vragen of interesse? Ik vertel je graag meer

Sharon Veltman MWM2 kleur

Sharon Veltman

Senior Research Consultant

S.Veltman@mwm2.nl

06 151 90 994

×

Klantbeleving

Door goed naar jouw klanten te luisteren weet je precies wat er speelt bij jouw doelgroep. Hierdoor worden jouw producten en diensten beter afgestemd op de wensen van de klant. Dit leidt tot een optimale klantbeleving en trouwe klanten. MWM2 meet niet alleen tevredenheid, maar ook loyaliteit, NPS en CES waarbij gebruik wordt gemaakt gevalideerde analysemodellen en benchmarks. Wij hanteren diverse kwalitatieve en kwantitatieve technieken waaronder: interactieve workshops, klantsafari’s, focusgroepen en (online) dagboekonderzoek.

Bekijk meer cases en nieuws over klantbeleving

Cases & Nieuws
×

Product & Innovatie

Om ideeën op te doen voor nieuwe producten moet je je eerst volledig onderdompelen in de belevingswereld van de doelgroep. De stem van de klant dient centraal te staan bij het creëren en optimaliseren van nieuwe ideeën & concepten, en bij het selecteren van de meest kansrijke proposities.
MWM2 geeft hier invulling aan met verfrissende, pragmatische en snelle (agile) onderzoeksmethoden, zoals 'Insights Engine', 'Idea Sprint' en 'Concept Scrum'

Cases & Nieuws
×

Kwantitatief Onderzoek

Sommige vraagstukken vragen om een cijfermatige, statistische onderbouwing. Kwantitatief onderzoek wordt ingezet bij vraagstukken die antwoorden nodig hebben in termen van hoeveelheid. De representativiteit en statistische betrouwbaarheid zijn daarbij van belang. Kwantitatief onderzoek bij MWM2 wordt doorgaans online uitgevoerd. MWM2 ontwikkelt relevante, visuele en vooral respondentvriendelijke vragenlijsten die gemakkelijk kunnen worden ingevuld door deelnemers op elk device.

Bekijk meer cases en nieuws over kwantitatief onderzoek

Cases & Nieuws
×

Communicatie & Merk

Marktonderzoek vormt de essentiële basis voor het bouwen van sterke merken. MWM2 biedt een breed scala aan oplossingen op het gebied van campagne- en merkonderzoek. Zo heeft MWM2 bijvoorbeeld de communicatietoets; een volledige pre-test die inzicht levert in boodschap overdracht, waardering, merk en effect. MWM2 heeft ook een eigen UX-lab waar applicaties en websites worden getest.

Bekijk meer cases en nieuws over communicatie en merk

Cases & Nieuws
×

Bedrijfsdata

Organisaties hebben in hun systemen (zoals in hun CRM) zelf vaak grote hoeveelheden waardevolle klantdata. Denk bijvoorbeeld aan data over het aankoopgedrag en productgebruik. MWM2 hanteert diverse analysetechnieken om deze data te gebruiken en te koppelen aan onderzoeksdata. Door deze bronnen te combineren kunt u beter inzichten verkrijgen in o.a. de loyaliteit van uw klant.

Bekijk meer cases en nieuws over company data

Cases & Nieuws