banner web Philips

Stap voor stap naar concrete oplossingen

Philips Pensioenfonds is het pensioenfonds voor werknemers van Philips & Signify in Nederland. Voor het fonds is het belangrijk dat de communicatie alle deelnemers bereikt zodat zij goed geïnformeerd en met vertrouwen hun pensioen tegemoet gaan.

We willen experimenteren of pensioencommunicatie beter kan aansluiten op de wensen en behoeften van jongeren en van internationale deelnemers die zich in Nederland hebben gevestigd. We verwachten dat onder deze doelgroepen extra inspanningen nodig zijn voor een optimaal bereik”, aldus Janneke van Herwaarden, communicatieadviseur bij Philips Pensioenfonds.

Aanpak

Samen met Philips Pensioenfonds hebben we gekozen voor een gefaseerde aanpak. Doel was om eerst te verkennen en gaandeweg van opgedane inzichten gebruik te maken om te komen tot concrete oplossingen. Ook is gekozen voor een gesegmenteerde benadering vanuit de verwachting dat er relevante verschillen bestaan tussen de twee doelgroepen.

We doorliepen 4 fasen:

 1. Verkennen
  In 4 online focusgroepen leerden we de doelgroepen kennen. Hoe kijken zij aan tegen pensioencommunicatie? Wat hebben zij écht nodig? Geen makkelijke vragen. Maar met een voorbereidingsopdracht en veel creatieve opdrachten prikkelden we hen actief deel te nemen en diepgaande inzichten te delen.

 2. Creëren
  In een werksessie van 4 uur gingen we met Philips Pensioenfonds aan de slag. Met de opgehaalde inzichten en aan de hand van de Disney-brainstormtechniek ontwikkelden we per doelgroep 12 nieuwe ideeën voor effectievere pensioencommunicatie.

 3. Toetsen
  De beste ideeën hebben we vervolgens getoetst in 4 nieuwe online focusgroepen. We hebben de ideeën voorgelegd, aangescherpt en met deelnemers gebrainstormd over hoe we hen het beste kunnen bereiken.

 4. Delen
  Na zoveel inzichten, was het tijd voor overzicht. Per doelgroep schreven we een geïntegreerde rapportage, ondersteund door een videocompilatie. Zo kon Philips Pensioenfonds op een laagdrempelige manier de inzichten binnen het fonds delen.

 

Inzichten

Ons onderzoek gaf Philips Pensioenfonds concrete handvatten waarmee het strategisch communicatieplan verdere invulling kreeg. Philips Pensioenfonds weet nu o.a. wat jongeren en internationale deelnemers écht nodig hebben en wat wel of niet werkt om hen daadwerkelijk te bereiken én te raken.

Reactie Philips Pensioenfonds

Pensioen is voor velen geen dagelijkse kost. Zeker als je net begonnen bent met werken of uit een ander land komt, kan het onderwerp een uitdaging zijn. Omdat het Pensioenfonds er voor iederéén is, hebben we onderzocht welke pensioenvragen er leven bij jongeren en internationals binnen Philips en Signify. Het is voor ons heel zinvol geweest om met deze deelnemers te praten. We kregen veel nieuwe inzichten, en ook hoorden wij dat er behoefte is aan zaken waar we al hard aan werken. Door het onderzoek is duidelijk geworden dat de vragen die leven bij de twee groepen onderling erg van elkaar verschillen. Met deze concrete output kunnen we ook echt aan de slag om de pensioeninformatie voor onze deelnemers weer een stukje relevanter, duidelijker en aantrekkelijker te maken.”, aldus Susanne Scheepers, communicatieadviseur bij Philips Pensioenfonds.

Vragen of interesse? Ik vertel je graag meer

Ikrame Azaaj kleur

Ikrame Azaaj

Senior Research Consultant Kwalitatief

I.Azaaj@mwm2.nl

06 21 24 71 82

×

Kwalitatief Onderzoek

Hoe meer gegevens u hebt, des te lastiger is het de rode draad te vinden die alle punten verbindt. Kwalitatief onderzoek is de lijm binnen de data. Het schetst contexten het laat zien wat die data betekenen in de praktijk. Kwalitatief onderzoek biedt houvast bij explorerende vragen over de customer journey, conceptontwikkeling en -toetsing, maar ook inzicht bij verdiepende vragen over o.a. klanttevredenheid, imago en bekendheid. Wij voeren hiertoe diepte-interviews en groepsdiscussies uit op locatie of in ons eigen ‘Customer Journey Lab’.

Bekijk meer cases en nieuws over interviews en groepsdiscussies

Cases & Nieuws
×

Communicatie & Merk

Marktonderzoek vormt de essentiële basis voor het bouwen van sterke merken. MWM2 biedt een breed scala aan oplossingen op het gebied van campagne- en merkonderzoek. Zo heeft MWM2 bijvoorbeeld de communicatietoets; een volledige pre-test die inzicht levert in boodschap overdracht, waardering, merk en effect. MWM2 heeft ook een eigen UX-lab waar applicaties en websites worden getest.

Bekijk meer cases en nieuws over communicatie en merk

Cases & Nieuws