scrumagile 2

Met 'Concept Scrum' snel naar een succesvol concept

Tijdgebrek is geen argument meer om niet naar uw klant te luisteren bij het ontwikkelen van uw product of dienst, want MWM2 heeft ‘Concept Scrum’ ontwikkeld: dé manier om binnen een week uw concept in ontwikkeling voor te kunnen leggen aan uw (potentiële) klant.

Onderzoek scheelt tijd en kosten

Steeds meer bedrijven werken Agile. In korte ontwikkelsprints wordt gewerkt aan de (door)ontwikkeling van een product of dienst zodat deze perfect aansluit op de veranderde behoefte in de markt. Helaas wordt hierbij vaak de stap overgeslagen om te luisteren naar wat de klant ervan vindt. En dat is doodzonde, vindt ook Marjolein Eigenfeld, Manager Kwalitatief Onderzoek bij MWM2: “We merken dat er soms geen tijd meer wordt genomen om ideeën te toetsen op relevantie, geloofwaardigheid en onderscheidend vermogen, voordat ze in de markt worden gezet. Onderzoek lijkt misschien een vertrager, maar scheelt juist tijd en kosten, omdat direct de juiste stappen kunnen worden genomen". 

Hoe werkt het?

Bij de Concept Scrum methode starten we met het aanscherpen van uw concept op basis van behoefte, belofte en bewijs. Dit is essentieel omdat het zonde is om feedback te krijgen op een onduidelijk concept. Vervolgens gaan wij met uw (potentiële) klanten om tafel, en leggen wij uw concept aan hen voor. Hierbij wordt ingegaan op ‘hoe’ en ‘waarom’ het concept wordt gewaardeerd. Als laatste wordt het concept online voorgelegd aan een grotere groep, zodat de inzichten ook met cijfers kunnen worden onderbouwd. Met Concept Scrum wordt zo in een vroeg stadium duidelijk of uw idee wel of niet aansluit bij een manifeste of eventueel latente behoefte.

MWM2portret JustJusta 6zw web

Meer informatie

Marjolein Eigenfeld

M.Eigenfeld@mwm2.nl
×

Product & Innovatie

Om te kunnen groeien als organisatie is succesvol innoveren een must. Succesvol innoveren begint bij luisteren naar de klant. MWW2 helpt organisaties bij het gehele innovatietraject, van idee naar concept tot product. Hiervoor zetten wij diverse technieken in waaronder co-creatie, u&a, 'Concept Scrum', prijsonderzoek en producttesting. Onderzoek naar productontwikkeling en innovatie bespaart kosten en vergroot de kans op een succesvolle innovaties.

Bekijk meer cases en nieuws over product en innovatie

Cases & Nieuws
×

Kwalitatief Onderzoek

Hoe meer gegevens u hebt, des te lastiger is het de rode draad te vinden die alle punten verbindt. Kwalitatief onderzoek is de lijm binnen de data. Het schetst contexten het laat zien wat die data betekenen in de praktijk. Kwalitatief onderzoek biedt houvast bij explorerende vragen over de customer journey, conceptontwikkeling en -toetsing, maar ook inzicht bij verdiepende vragen over o.a. klanttevredenheid, imago en bekendheid. Wij voeren hiertoe diepte-interviews en groepsdiscussies uit op locatie of in ons eigen ‘Customer Journey Lab’.

Bekijk meer cases en nieuws over interviews en groepsdiscussies

Cases & Nieuws