20 Roger Bacon 2

Kwalitatieve inzichten helpen de branche te veroveren

Behoefte

Roger Bacon is een jonge Nederlandse producent van brilmonturen die met behulp van 3D biometrische scans van klanten worden vervaardigd. Het bedrijf heeft de ambitie om marktleider te worden binnen de tailormade eye-wear markt. Het is voor Roger Bacon belangrijk om bij deze ambitie haar producten op de juiste wijze door te ontwikkelen. De verkopende opticiens zijn hierbij een heel belangrijke doelgroep, zij kunnen producten ‘maken’ of ‘kraken’. 

Aanpak

In overleg met MWM2 is gekozen om telefonische diepte-interviews met de opticiens af te nemen om de benodigde inzichten op te doen.

Inzichten

Roger Bacon heeft in korte tijd rijke inzichten gekregen. Zo zijn een aantal vermoedens bevestigd, weten zij welke drivers en barriers voor hun partners veel impact hebben, en weten zij welke stappen zij als eerste gaan nemen. 

“Met behulp van de inzichten van MWM2 hebben we de “haakjes" kunnen vinden die we nodig hadden om het product nog beter naar voren te doen komen in de winkel van de opticien. Ze hebben ons top inzichten geleverd!”, aldus Pieter Jonckheer, Oprichter en Eigenaar van Roger Bacon

Vragen of interesse? Ik vertel je graag meer

×

Product & Innovatie

Om ideeën op te doen voor nieuwe producten moet je je eerst volledig onderdompelen in de belevingswereld van de doelgroep. De stem van de klant dient centraal te staan bij het creëren en optimaliseren van nieuwe ideeën & concepten, en bij het selecteren van de meest kansrijke proposities.
MWM2 geeft hier invulling aan met verfrissende, pragmatische en snelle (agile) onderzoeksmethoden, zoals 'Insights Engine', 'Idea Sprint' en 'Concept Scrum'

Cases & Nieuws
×

Kwalitatief Onderzoek

Hoe meer gegevens u hebt, des te lastiger is het de rode draad te vinden die alle punten verbindt. Kwalitatief onderzoek is de lijm binnen de data. Het schetst contexten het laat zien wat die data betekenen in de praktijk. Kwalitatief onderzoek biedt houvast bij explorerende vragen over de customer journey, conceptontwikkeling en -toetsing, maar ook inzicht bij verdiepende vragen over o.a. klanttevredenheid, imago en bekendheid. Wij voeren hiertoe diepte-interviews en groepsdiscussies uit op locatie of in ons eigen ‘Customer Journey Lab’.

Bekijk meer cases en nieuws over interviews en groepsdiscussies

Cases & Nieuws
×

Onderzoeksdata

MWM2 gebruikt de meest geavanceerde onderzoeksmethoden en -technieken om inzichten te verkrijgen. Wij genereren die data aan de hand van surveys en op basis van o.a. acces- & klantenpanels en communities. Om goede data te genereren stelt MWM2 de respondent centraal. Alles is er bij ons op gericht om de respondent een optimale beleving te presenteren: mobiel, intuïtief en visueel.

Bekijk meer cases en nieuws over research data

Cases & Nieuws