banner sbb web

SBB verbetert continu onderzoek BPV Monitor

Verbetering continu onderzoek 

Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) werkt samen met diverse partners uit het onderwijs en het bedrijfsleven aan een optimale aansluiting van het beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt. Studenten krijgen zo de beste praktijkopleiding met uitzicht op een baan. En bedrijven beschikken nu en in de toekomst over de vakmensen die ze nodig hebben.

Behoefte: optimaliseren proces continu monitoring van de kwaliteit van de stages

Met de BPV Monitor meet SBB sinds 2016 doorlopend de kwaliteit van stages en leerbanen per opleiding, school en sector. Aan het einde van de beroepspraktijkvorming (bpv) worden vragen gesteld aan de praktijkopleider en de student. SBB wil graag het proces van de continue monitoring van de kwaliteit van stages optimaliseren. Medio 2021 is zij de samenwerking met MWM2 aangegaan om deze verbeterslag vorm te geven.

Aanpak: automatische koppelingen met API

De BPV Monitor is een doorlopend onderzoek waarbij dagelijks vragenlijsten worden uitgestuurd naar praktijkopleiders en studenten. In het verleden vond de gegevensuitwisseling handmatig plaats. Bij de vernieuwde opzet hebben wij een directe koppeling tussen de IT-systemen van SBB en het Crowdtech Research Platform van MWM2 ingericht (een zogeheten REST API). Dit zorgt voor een efficiënt, foutloos en bovenal veilig proces van gegevensuitwisseling.

MWM2 stuurt automatisch een e-mailuitnodiging voor deelname aan het onderzoek. Zodra de vragenlijst is ingevuld, gaan de resultaten via dezelfde directe koppeling automatisch retour naar SBB. Er gaat tevens automatisch een rapportage (feedbackrapportage) naar de praktijkopleider met daarin een overzicht van diens gegeven antwoorden en enkele benchmarkgegevens.

Inzichten:

De verbeteringen in het onderzoeksproces betekenen voor SBB een sterke efficiencyslag. Het geeft SBB de ruimte interne processen verder te optimaliseren en samen met MWM2 weer nieuwe verbeteringen voor het onderzoek uit te werken.

“Het is om te beginnen al fijn om samen te werken met de deskundige en vriendelijke experts van MWM2 – nóg fijner is wat ze voor ons van de grond weten te krijgen. Als onderzoekers doen wij graag waarin we goed zijn: onderzoeken. Nu MWM2 zowat alles wat daaromheen moet gebeuren organiseert, kunnen wij ons op het onderzoek concentreren. Chapeau!" Renier van Gelooven van SBB.

Vragen of interesse? Ik vertel je graag meer

Fenneke MWM2 kleur

Fenneke Vegter

Senior Research Consultant

F.Vegter@mwm2.nl

020 41 224 05

×

Klantbeleving

Door goed naar jouw klanten te luisteren weet je precies wat er speelt bij jouw doelgroep. Hierdoor worden jouw producten en diensten beter afgestemd op de wensen van de klant. Dit leidt tot een optimale klantbeleving en trouwe klanten. MWM2 meet niet alleen tevredenheid, maar ook loyaliteit, NPS en CES waarbij gebruik wordt gemaakt gevalideerde analysemodellen en benchmarks. Wij hanteren diverse kwalitatieve en kwantitatieve technieken waaronder: interactieve workshops, klantsafari’s, focusgroepen en (online) dagboekonderzoek.

Bekijk meer cases en nieuws over klantbeleving

Cases & Nieuws
×

Kwalitatief Onderzoek

Hoe meer gegevens u hebt, des te lastiger is het de rode draad te vinden die alle punten verbindt. Kwalitatief onderzoek is de lijm binnen de data. Het schetst contexten het laat zien wat die data betekenen in de praktijk. Kwalitatief onderzoek biedt houvast bij explorerende vragen over de customer journey, conceptontwikkeling en -toetsing, maar ook inzicht bij verdiepende vragen over o.a. klanttevredenheid, imago en bekendheid. Wij voeren hiertoe diepte-interviews en groepsdiscussies uit op locatie of in ons eigen ‘Customer Journey Lab’.

Bekijk meer cases en nieuws over interviews en groepsdiscussies

Cases & Nieuws