Summer School header

Workshop 'Leren Luisteren' voor charitatieve opdrachtgevers

Bij MWM2 helpen wij graag onze opdrachtgevers om te luisteren naar hun achterban. Daarom organiseerden we op donderdag 2 augustus voor onze charitatieve klanten de ‘Summer School Leren Luisteren’. Onder leiding van twee ervaren kwalitatieve onderzoekers leerden zij hen de fijne kneepjes van het kwalitatieve onderzoeksvak.

Meekijken met 'concullega's'

Na twee uur interactieve kennisdeling was het voor de deelnemers tijd om zelf ‘de stoute moderatorschoenen’ aan te trekken. Deelnemers interviewden elkaar in het Customer Journey Lab van MWM2. Via de camera waren zij te volgen in onze speciale meekijkruimte. Daarna kregen ze van hun 'concullega’s' en MWM2-professionals feedback waarmee ze hun interviewvaardigheden konden verfijnen.

Luister naar je achterban

Het was een leerzame dag. Voor de één betekende de workshop wellicht een uitbreiding van de eigen werkzaamheden, voor de ander blijft kwalitatief onderzoek iets om liever uit te besteden. Maar voor iedereen werd het belang van de dag onderstreept, namelijk: luister naar je achterban! Ons advies: doe dat dan het liefst door zo af en toe ook zelf met hen in gesprek te gaan.

Vragen of interesse? Ik vertel je graag meer

×

Kwalitatief Onderzoek

Hoe meer gegevens u hebt, des te lastiger is het de rode draad te vinden die alle punten verbindt. Kwalitatief onderzoek is de lijm binnen de data. Het schetst contexten het laat zien wat die data betekenen in de praktijk. Kwalitatief onderzoek biedt houvast bij explorerende vragen over de customer journey, conceptontwikkeling en -toetsing, maar ook inzicht bij verdiepende vragen over o.a. klanttevredenheid, imago en bekendheid. Wij voeren hiertoe diepte-interviews en groepsdiscussies uit op locatie of in ons eigen ‘Customer Journey Lab’.

Bekijk meer cases en nieuws over interviews en groepsdiscussies

Cases & Nieuws
×

Agile-onderzoek

MWM2 is dé onderzoekspartner voor organisaties die agile (willen) werken. MWM2 levert dynamisch, flexibel en razendsnel maatwerk voor al uw agile vraagstukken en klantvalidaties. Bekijk meer cases en nieuws over agile onderzoek.

Cases & Nieuws