Blog 5 Banner web

Blog 5: Wie is de beste pleitbezorger?

MWM2 innovatiemanager Tjerk Eilander vertelt hoe je draagvlak creëert voor jouw insights. Hij doet dit in een serie van zeven blogs. In deel 5 onthult hij wie de beste pleitbezorger voor je boodschap is. 

“Je hebt attentiewaarde voor je inzichten gecreëerd. En deze op de juiste manier verpakt. Tijd om ze gebruiksklaar op te leveren. Een stap waarbij het vaak misgaat. We bereiken niet wie we willen bereiken. Of onze boodschap wordt verkeerd begrepen. Dus hoe doe je dit? Hoe zorg je ervoor dat je de juiste doelgroep bereikt? En dat ze de juiste elementen van je verhaal oppikken?

Creatief met interne communicatiekanalen
Informeer je een kleine groep, dan heb je niet allerlei toeters en bellen nodig. Kies een geschikte rapportagevorm, lever deze persoonlijk af, klaar. Maar moet je een grote groep informeren, dan moet je creatiever te werk gaan. Ze zijn minder betrokken en zitten vaak verspreid door de organisatie. De volgende vuistregel helpt je bij de juiste keuze voor de rapportagevorm: ‘hoe groter de groep, hoe laagdrempeliger de rapportagevorm’. En hoe laagdrempeliger de rapportagevorm, hoe beperkter de informatie die je erin kwijt kan om te zorgen dat de boodschap goed overkomt. Een aantal mogelijkheden om inzichten aan een grote groep te communiceren:

  • Hang posters op en zet flyers neer met de uitkomsten van je onderzoek. Op plekken in het kantoor die veel bezocht worden: de afdeling, koffieruimte, kantine, lift, receptie, toilet, etc.
  • Maak gebruik van aanwezige informatieschermen (narrowcasting).
  • Gebruik interne communicatiekanalen, zoals nieuwsbrieven, intranet, Teams/Zoom, etc.


De beste pleitbezorger…

…dat ben jezelf! Niemand heeft zoveel geïnvesteerd in de insights waarover je rapporteert als jijzelf. En ook niemand kan daar met zoveel passie over vertellen als jijzelf. Dus pak de mogelijkheid om dat te doen. Bij voorkeur face-to-face. Zodat je precies zélf in de hand hebt waar je de nadruk op legt. Bij kleine groepen is dat niet ingewikkeld en ben je er wel met een leuke, interactieve presentatie. Bij grote groepen is dit lastiger. Vaak heb je gewoonweg niet de mogelijkheid om tientallen of zelfs honderden mensen tegelijk bijeen te laten komen en toe te spreken. Hoe kan je dit omzeilen? Even simpel gezegd: als de mensen niet naar jou komen, dan ga jij naar de mensen toe. Creëer iets wat makkelijk te delen is.

  • Maak een compilatie video waarin je een aantal klanten aan het woord laat met enkele kenmerkende quotes (zorg wel dat dit AVG-proof is).
  • Neem een podcast of vlog op waarin je de belangrijkste inzichten vertelt en kort toelicht.
  • Schrijf een persoonlijke column over de inzichten uit je onderzoek.


Met de onthulling van de beste pleitbezorger, heb je alle instrumenten in handen om draagvlak te creëren door te informeren. Maar als je écht verandering teweeg wil brengen, dan moet je een stap verder gaan. Mensen actief aanzetten, of zelfs overhalen, tot actie. Hoe je dit doet, behandel ik in mijn volgende blog.“

Klik hier voor deel 6 van deze serie

Vragen of interesse? Ik vertel je graag meer

Tjerk MG 3421

Tjerk Eilander

Innovatiemanager

t.eilander@mwm2.nl

020 369 9912 of 06 4689 8501

×

Onderzoeksdata

MWM2 gebruikt de meest geavanceerde onderzoeksmethoden en -technieken om inzichten te verkrijgen. Wij genereren die data aan de hand van surveys en op basis van o.a. acces- & klantenpanels en communities. Om goede data te genereren stelt MWM2 de respondent centraal. Alles is er bij ons op gericht om de respondent een optimale beleving te presenteren: mobiel, intuïtief en visueel.

Bekijk meer cases en nieuws over research data

Cases & Nieuws