Blog 1 Banner web

Blog 1: Ons vak is veranderd

MWM2’s innovatiemanager Tjerk Eilander vertelt hoe je draagvlak creëert voor jouw insights. Hij doet dit in een serie van zeven blogs. In deel 1 vertelt hij waarom dit noodzakelijk is.  

Tjerk Eilander MWM2


“Elke vakidioot is het met me eens: van marktonderzoek krijg je energie! Maar weet je waar je nog veel meer energie van krijgt? Als iemand iets doet met jouw insights. Waarvoor je zo hard je best hebt gedaan om deze boven water te krijgen. Helaas is dit niet vanzelfsprekend.

Steeds meer insights en rapporten
Ongetwijfeld herkenbaar: een steeds belangrijker onderdeel van je rol als marktonderzoeker is het creëren van draagvlak. Draagvlak voor de inzichten uit je rapport. Waarvan jij overtuigd bent dat ze gehoord moeten worden! En dit is helemaal niet zo makkelijk. De simpele waarheid is dat tegenwoordig niet alleen respondenten worden overspoeld met verzoeken om onze vragenlijsten in te vullen. Ook de degenen voor wie we dit doen, worden overladen met meer-en-meer insights en rapporten. En hen meekrijgen is noodzakelijk. Anders is marktonderzoek niks meer dan een plezierig tijdverdrijf.

Brengt ons bij de hamvraag ‘wat is een effectieve strategie om draagvlak voor jouw inzichten te creëren?’. In mijn beleving komt het neer op drie ingrediënten: 1) creëer attentiewaarde; 2) kies de juiste verpakking; en 3) lever het gebruiksklaar af. Om hierin de juiste keuzes te maken, moet je eerst weten voor wie je dit doet (doelgroep) en wat je wilt bereiken (doel).

Bepaal je doelgroep
Met wie communiceer je? En hoe groot is deze groep? We onderscheiden twee categorieën: primaire doelgroepen en secundaire doelgroepen. De opdrachtgever behoort tot de primaire doelgroep. Hieraan rapporteer je direct en is beperkt van omvang (bijv. de directie of een team). De secundaire doelgroep bestaat uit verschillende stakeholders, zoals andere teams in de organisatie of toeleveranciers. Hun directe betrokkenheid is minder groot.

Bepaal je doel
Wat wil je bereiken? Er zijn twee hoofddoelen: informeren en activeren. Vanzelfsprekend is informeren veel eenvoudiger dan activeren. En activeren kan bovendien niet zonder informeren.Oké, doelgroep en doel helder? Top, dan kunnen we van start. In het volgende blog starten we met het verhogen van attentiewaarde voor jouw insights.”


Door naar deel 2 van de blogserie 

Vragen of interesse? Ik vertel je graag meer

Tjerk MG 3421

Tjerk Eilander

Innovatiemanager

t.eilander@mwm2.nl

020 369 9912 of 06 4689 8501

×

Onderzoeksdata

MWM2 gebruikt de meest geavanceerde onderzoeksmethoden en -technieken om inzichten te verkrijgen. Wij genereren die data aan de hand van surveys en op basis van o.a. acces- & klantenpanels en communities. Om goede data te genereren stelt MWM2 de respondent centraal. Alles is er bij ons op gericht om de respondent een optimale beleving te presenteren: mobiel, intuïtief en visueel.

Bekijk meer cases en nieuws over research data

Cases & Nieuws