Banner afbeelding website 1920x510 Tropenmuseum

Hoe breng je een gevoelig onderwerp bij je doelgroep in beeld?

Bij het inrichten van de tentoonstelling ‘Onze koloniale erfenis’, een vaste opstelling die de komende 7 jaar te zien zal zijn in het Tropenmuseum, wilde onze opdrachtgever op een zorgvuldige manier met verschillende potentiële bezoekers in gesprek over dit onderwerp. In de tentoonstelling wordt het koloniale verleden vanuit een meervoudig perspectief belicht.

Aanpak: pop-up community met betrokken doelgroep

Gedurende twee maanden zijn we online het gesprek aangegaan met ruim 50 museumbezoekers via een ‘pop-up research community’. Community onderzoek is heel geschikt voor dit uitdagende vraagstuk. Bij community onderzoek is er namelijk meer tijd voor reflectie door de deelnemers. Ze komen hierdoor tot een genuanceerde kijk op het onderwerp.

Het biedt de mogelijkheid om vanuit verschillende perspectieven naar het onderwerp te kijken. En we hebben een breed palet aan mogelijkheden voor soorten opdrachten. Zo is er ruimte voor zowel individuele opdrachten als groepsopdrachten en hebben we flink ingezet op creatieve technieken om communityleden echt uit te dagen.

Behalve het beantwoorden van onze vragen, is de community een plek waar de communityleden discussiëren met elkaar. Veel van de respondenten gaven dan ook aan dat ze het interessant vonden om mee te doen, om op die manier ook de perspectieven van anderen te leren kennen en hiervan te leren.

 

Nut van het inzetten van creatieve technieken in onderzoek

We zagen een aantal redenen om creatieve technieken in te zetten voor dit onderwerp. Ten eerste zijn mensen zich vaak niet volledig bewust van wat ze vinden. Daarnaast kan het moeilijk zijn om gedachten en gevoelens onder woorden te brengen. Creatieve technieken helpen respondenten om door projectie hun mening te uiten, zonder deze te rationaliseren. Aanvullend zijn creatieve technieken bij uitstek geschikt bij onderwerpen waar mensen snel sociaal wenselijk zullen antwoorden of geneigd zijn hun mening te verbloemen.

 

Creatieve technieken in de praktijk

In dit onderzoek gaven we de deelnemers verschillende creatieve opdrachten, om zo ook de controversiële meningen boven tafel te krijgen.

  • We lieten bijvoorbeeld een brief schrijven aan E.T. over de kijk van Nederlanders op kolonialisme en het slavernijverleden en op welke manier dit een rol speelt in de huidige belevingswereld van mensen in Nederland. Een buitenaards wezen is vervreemdend, daardoor waren deelnemers genoodzaakt om ook de details te benoemen, die ze anders waarschijnlijk achterwege zouden laten.
  • Een ander voorbeeld is de Lagerhuisdiscussie, waarbij we respondenten vroegen om argumenten te benoemen als voor- en als tegenstander. Door deelnemers een rol te geven in een discussie over een stelling, praten ze meer vrijuit en komen meer latente kansen en knelpunten naar voren.

 

Inzichten: veel aanknopingspunten om mee verder te werken

Het onderzoek gaf het Tropenmuseum veel aanknopingspunten bij het inrichten van de tentoonstelling. Door het onderzoek wisten de tentoonstellingsmakers waar bezoekers behoefte aan hebben. In dit geval was dat een positieve insteek, meer begrip voor andersdenkenden en een verandering van het eigen perspectief door nieuwe dingen te leren. Veel van de bezoekers voelen zich ‘bewust onbekwaam’* over dit onderwerp en zijn op zoek naar handvatten om het eigen perspectief en gedrag te veranderen. De ambitie is om dit met de nieuwe tentoonstelling te bereiken. De tentoonstelling ‘Onze koloniale erfenis’ is nu te zien in het Tropenmuseum.

*In de theorie van de psycholoog Maslow onderscheidt hij vier fases bij het eigen maken van nieuwe kennis of competenties. Bewust onbekwaam houdt in dat men zich bewust is van de hiaten in de kennis en hierover wil bijleren.

Vragen of interesse? Ik vertel je graag meer

Frederique kleur

Frederique Wolff Schoemaker

Senior Research Consultant

f.wolffschoemaker@mwm2.nl

×

Klantbeleving

Door goed naar jouw klanten te luisteren weet je precies wat er speelt bij jouw doelgroep. Hierdoor worden jouw producten en diensten beter afgestemd op de wensen van de klant. Dit leidt tot een optimale klantbeleving en trouwe klanten. MWM2 meet niet alleen tevredenheid, maar ook loyaliteit, NPS en CES waarbij gebruik wordt gemaakt gevalideerde analysemodellen en benchmarks. Wij hanteren diverse kwalitatieve en kwantitatieve technieken waaronder: interactieve workshops, klantsafari’s, focusgroepen en (online) dagboekonderzoek.

Bekijk meer cases en nieuws over klantbeleving

Cases & Nieuws
×

Kwalitatief Onderzoek

Hoe meer gegevens u hebt, des te lastiger is het de rode draad te vinden die alle punten verbindt. Kwalitatief onderzoek is de lijm binnen de data. Het schetst contexten het laat zien wat die data betekenen in de praktijk. Kwalitatief onderzoek biedt houvast bij explorerende vragen over de customer journey, conceptontwikkeling en -toetsing, maar ook inzicht bij verdiepende vragen over o.a. klanttevredenheid, imago en bekendheid. Wij voeren hiertoe diepte-interviews en groepsdiscussies uit op locatie of in ons eigen ‘Customer Journey Lab’.

Bekijk meer cases en nieuws over interviews en groepsdiscussies

Cases & Nieuws
×

Product & Innovatie

Om ideeën op te doen voor nieuwe producten moet je je eerst volledig onderdompelen in de belevingswereld van de doelgroep. De stem van de klant dient centraal te staan bij het creëren en optimaliseren van nieuwe ideeën & concepten, en bij het selecteren van de meest kansrijke proposities.
MWM2 geeft hier invulling aan met verfrissende, pragmatische en snelle (agile) onderzoeksmethoden, zoals 'Insights Engine', 'Idea Sprint' en 'Concept Scrum'

Cases & Nieuws
×

Panel & Community

Klanten denken graag mee met u mee om uw producten, diensten en communicatie beter te laten aansluiten op hun wensen. Door goed naar uw klanten te luisteren zorgt u voor verbinding en weet u precies wat er speelt bij uw doelgroep. Een ideaal instrument om te luisteren naar uw klanten is een eigen panel of community. MWM2 is marktleider op het gebied van Panels & Communities en weet hoe een Community of Panel moet worden opgezet en gemanaged, zodat een deelnemer zich verbonden voelt en er optimale inzichten worden gegenereerd.

Bekijk meer cases en nieuws over research panels en communities

Cases & Nieuws
×

Communicatie & Merk

Marktonderzoek vormt de essentiële basis voor het bouwen van sterke merken. MWM2 biedt een breed scala aan oplossingen op het gebied van campagne- en merkonderzoek. Zo heeft MWM2 bijvoorbeeld de communicatietoets; een volledige pre-test die inzicht levert in boodschap overdracht, waardering, merk en effect. MWM2 heeft ook een eigen UX-lab waar applicaties en websites worden getest.

Bekijk meer cases en nieuws over communicatie en merk

Cases & Nieuws
×

Customer Journey Mapping

Cases & Nieuws