01 screenforce 2

TV-reclame onderzocht met de Research App

Behoefte

Screenforce, het Nederlandse TV-marketingcentrum (voorheen SPOT) wilde een helder beeld krijgen van hoe mensen naar tv en tv-reclame kijken en welke rol het ‘tweede scherm’ daarbij speelt. 

Aanpak

Om hier goed inzage in te geven heeft MWM2 een gefaseerde aanpak geadviseerd. Om zo kort mogelijk op de beleving van de tv-kijker te zitten is met een Research App gewerkt. Hiermee kon in het moment van tv-kijken, bijvoorbeeld net na het journaal, en vaker (enkele keren per week) worden bevraagd. Dit zorgde al voor hoogwaardige data. Vervolgens zijn bij de kijkers thuis interviews afgenomen. Van een aantal gesprekken zijn video-opnames gemaakt die nog meer inzicht (context!) gaven in en over het kijkgedrag. De resultaten zijn in de vorm van een videocompilatie en een rapport aan Screenforce gepresenteerd. 

Inzichten

Het onderzoek van MWM2 gaf een goed en gedetailleerd beeld van hoe mensen naar tv kijken. Lees en bekijk er meer over op: tv engagement onderzoek

 

“MWM2 heeft heel goed aangevoeld wat belangrijk voor ons was in de rapportage. Er waren professionele filmpjes beloofd die een reëel en herkenbaar beeld geven van hoe Nederlanders TV kijken en die heeft MWM2 ook écht geleverd.”, aldus Tom van Hulst van Screenforce

Vragen of interesse? Ik vertel je graag meer

Wouter b MWM2 kleur

Wouter Bos

Manager Crowdtech-technologie

wouter.bos@crowdtech.com

020 369 9942

×

Crowdtech Technologie

MWM2’s technologie stelt organisaties in staat om nog beter, en op intuïtieve en veelzijdige manier te luisteren naar hun klanten. Het behelst zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek. Wij gebruiken niet alleen hoogwaardige technologie om data te verzamelen, te ordenen en te presenteren, maar ontwikkelen deze ook zelf. Ons team van specialisten is continu bezig met nieuwe innovaties en verbeterde toepassingen van onze eigen technologie.

Bekijk meer cases en nieuws over technologie

Cases & Nieuws
×

Communicatie & Merk

Marktonderzoek vormt de essentiële basis voor het bouwen van sterke merken. MWM2 biedt een breed scala aan oplossingen op het gebied van campagne- en merkonderzoek. Zo heeft MWM2 bijvoorbeeld de communicatietoets; een volledige pre-test die inzicht levert in boodschap overdracht, waardering, merk en effect. MWM2 heeft ook een eigen UX-lab waar applicaties en websites worden getest.

Bekijk meer cases en nieuws over communicatie en merk

Cases & Nieuws
×

Kwalitatief Onderzoek

Hoe meer gegevens u hebt, des te lastiger is het de rode draad te vinden die alle punten verbindt. Kwalitatief onderzoek is de lijm binnen de data. Het schetst contexten het laat zien wat die data betekenen in de praktijk. Kwalitatief onderzoek biedt houvast bij explorerende vragen over de customer journey, conceptontwikkeling en -toetsing, maar ook inzicht bij verdiepende vragen over o.a. klanttevredenheid, imago en bekendheid. Wij voeren hiertoe diepte-interviews en groepsdiscussies uit op locatie of in ons eigen ‘Customer Journey Lab’.

Bekijk meer cases en nieuws over interviews en groepsdiscussies

Cases & Nieuws