Case UVA header

Met IdeaSprint inzicht in wensen & behoeften studenten

Behoefte

De Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) van de Universiteit van Amsterdam vindt het belangrijk om studenten zo goed mogelijk te ondersteunen in hun voorbereidingen op de arbeidsmarkt. Er zijn verschillende activiteiten binnen en buiten het studieprogramma geïntroduceerd om studenten professional skills bij te brengen. Voordat de FEB volgende stappen zet, heeft zij eerst behoefte aan beter inzicht in de wensen, behoeften en verwachtingen van studenten ten aanzien van voorbereiding op de arbeidsmarkt door hun faculteit. Op welke manier zijn studenten bezig met zich voorbereiden op de arbeidsmarkt? Wat verwachten zij van de faculteit qua aanbod en wat zou dit hen moeten brengen? Wat voor activiteiten kan de FEB nog meer aanbieden?


Aanpak

MWM2 is in gesprek gegaan met studenten om inzichten te verzamelen. Studenten vragen bij uitstek om een laagdrempelige aanpak. Met video en telefonische interviews maakten we het voor studenten mogelijk op een makkelijke én leuke manier vrijelijk hun mening te geven.
MWM2 vindt het belangrijk om haar opdrachtgevers te begeleiden in de vertaling van inzichten. In een IdeaSprint-sessie hebben FEB-medewerkers en studenten, onder begeleiding van MWM2 gebrainstormd over oplossingen. Met Design Thinking-methoden hebben we in slechts 3 uur tijd verschillende oplossingen uitgedacht.


Inzichten

Het onderzoek gaf de FEB meer inzicht in het perspectief van studenten op de arbeidsmarkt. Ook werd het duidelijk waar de voornaamste behoeften van studenten liggen en op welke manieren de FEB hierop in kan spelen. Door nog een stap verder te gaan met een IdeaSprint zijn verschillende ideeën uitgewerkt. Hier heeft de faculteit een aantal belangrijke en concrete aandachtspunten uit meegekregen.

"De combinatie van 1-op-1 interviews en een groepsdiscussie achteraf gaf ons een heel goed beeld van de behoeften en verwachtingen van studenten als het gaat om hun carrièrevoorbereiding. We hebben ook een beter beeld gekregen van wat voor studenten er hier aan de faculteit studeren (wie zijn zij en wat vinden zij belangrijk?)”, aldus Marije Janssen van de UVA.

Vragen of interesse? Ik vertel u graag meer

MWM2portret JustJusta 6zw web

Marjolein Eigenfeld

Teammanager Kwalitatief Onderzoek

m.eigenfeld@mwm2.nl

020 369 9919

×

Product & Innovatie

Om ideeën op te doen voor nieuwe producten moet je je eerst volledig onderdompelen in de belevingswereld van de doelgroep. De stem van de klant dient centraal te staan bij het creëren en optimaliseren van nieuwe ideeën & concepten, en bij het selecteren van de meest kansrijke proposities.
MWM2 geeft hier invulling aan met verfrissende, pragmatische en snelle (agile) onderzoeksmethoden, zoals 'Insights Engine', 'Idea Sprint' en 'Concept Scrum'

Cases & Nieuws
×

Kwalitatief Onderzoek

Hoe meer gegevens u hebt, des te lastiger is het de rode draad te vinden die alle punten verbindt. Kwalitatief onderzoek is de lijm binnen de data. Het schetst contexten het laat zien wat die data betekenen in de praktijk. Kwalitatief onderzoek biedt houvast bij explorerende vragen over de customer journey, conceptontwikkeling en -toetsing, maar ook inzicht bij verdiepende vragen over o.a. klanttevredenheid, imago en bekendheid. Wij voeren hiertoe diepte-interviews en groepsdiscussies uit op locatie of in ons eigen ‘Customer Journey Lab’.

Bekijk meer cases en nieuws over interviews en groepsdiscussies

Cases & Nieuws