Case UVA header

Met IdeaSprint inzicht in wensen & behoeften studenten

Behoefte

De Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) van de Universiteit van Amsterdam vindt het belangrijk om studenten zo goed mogelijk te ondersteunen in hun voorbereidingen op de arbeidsmarkt. Er zijn verschillende activiteiten binnen en buiten het studieprogramma geïntroduceerd om studenten professionele vaardigheden bij te brengen. Voordat de FEB volgende stappen zet, had zij eerst behoefte aan beter inzicht in de wensen, behoeften en verwachtingen van studenten. Op welke manier bereiden studenten zich voor? Wat verwachten zij van de faculteit qua aanbod en wat zou dit hen moeten brengen? Wat voor activiteiten kan de FEB nog meer aanbieden?


Aanpak

MWM2 is in gesprek gegaan met studenten om inzichten te verzamelen. Studenten vragen bij uitstek om een laagdrempelige aanpak. Daarom hebben we video- en telefonische interviews ingezet waardoor studenten  op een makkelijke én leuke manier, vrijuit hun mening konden geven.
MWM2 vindt het daarnaast belangrijk om de UvA te begeleiden in de vertaling van inzichten. In een IdeaSprint-sessie hebben FEB-medewerkers en studenten, onder begeleiding van MWM2-consultants, gebrainstormd over oplossingen. Met Design Thinking-methoden hebben we in slechts 3 uur tijd verschillende oplossingen uitgedacht.


Inzichten

Het onderzoek gaf de FEB meer inzicht in het perspectief van studenten op de arbeidsmarkt. Ook werd het duidelijk waar de voornaamste behoeften van studenten liggen en op welke manieren de FEB hierop kan inspelen. Door nog een stap verder te gaan met een IdeaSprint hebben we verschillende ideeën uitgewerkt. Hier heeft de faculteit een aantal belangrijke en concrete aandachtspunten uit meegekregen.

"De combinatie van 1-op-1-interviews en een groepsdiscussie gaf ons een heel goed beeld van de behoeften en verwachtingen van studenten als het gaat om hun carrièrevoorbereiding. We hebben ook een beter beeld gekregen van wat voor studenten er hier aan de faculteit studeren. We weten nu wie zij zijn en wat zij belangrijk belangrijk vinden", aldus Marije Janssen van de UvA.

Vragen of interesse? Ik vertel je graag meer

×

Product & Innovatie

Om ideeën op te doen voor nieuwe producten moet je je eerst volledig onderdompelen in de belevingswereld van de doelgroep. De stem van de klant dient centraal te staan bij het creëren en optimaliseren van nieuwe ideeën & concepten, en bij het selecteren van de meest kansrijke proposities.
MWM2 geeft hier invulling aan met verfrissende, pragmatische en snelle (agile) onderzoeksmethoden, zoals 'Insights Engine', 'Idea Sprint' en 'Concept Scrum'

Cases & Nieuws
×

Kwalitatief Onderzoek

Hoe meer gegevens u hebt, des te lastiger is het de rode draad te vinden die alle punten verbindt. Kwalitatief onderzoek is de lijm binnen de data. Het schetst contexten het laat zien wat die data betekenen in de praktijk. Kwalitatief onderzoek biedt houvast bij explorerende vragen over de customer journey, conceptontwikkeling en -toetsing, maar ook inzicht bij verdiepende vragen over o.a. klanttevredenheid, imago en bekendheid. Wij voeren hiertoe diepte-interviews en groepsdiscussies uit op locatie of in ons eigen ‘Customer Journey Lab’.

Bekijk meer cases en nieuws over interviews en groepsdiscussies

Cases & Nieuws